• Οι 7 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις της Κρήτης και η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών 2012-2018.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βαφάκης, Ιωάννης; Παρασκευάς, Εμμανουήλ; Πρασάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-18
    Οι 7 επιχειρήσεις της Κρήτης στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών 1.Καράτζης Α.Ε. 2.Creta Farm 3. Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. 4. Anek Lines 5. Minoan Lines 6. Παγκρητια Συνεταιριστική Τράπεζα 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Κρήτη ...