• Σχεδιασμός προγράμματος για την σεξουαλική υγεία των νέων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βαγιωνάκη, Κυριακή; Μανιουδάκης, Ελευθέριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδακάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-12
    Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», λειτούργησε στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ένα “φιλικό σημείο επαφής” με σκοπό την ...