• Στρατηγικές αποφάσεις logistics στον κλάδο των υπεραγορών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Βακιντή, Ανδριάνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-13
    Στον κλάδο των υπεραγορών η διαχείριση αποθεμάτων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων από πλευράς κόστους και εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση ...