• Ηχητικός σχεδιασμός για τη μικρού μήκους ταινία animation "Alike".

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Βαλαής, Σταμάτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Χουσίδης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-10
    Ο σκοπός της πτυχιακής είναι ο ηχητικός σχεδιασμός (sound design) για τη μικρού μήκους ταινία animation, με τίτλο "Αlike". Η πτυχιακή εργασία αφορά την επαφή με την τέχνη και την αντίληψη του Ηχητικού Σχεδιασμού για ...