• Υπερεθνικός προϋπολογισμός στην Ευρωζώνη : χίμαιρα ή υπαρξιακή ανάγκη;

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βάμβουκα, Γεωργία; Μαθιουδάκης, Αστρινός; Σφήκα, Ματρώνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-07
    Σκοπός: Η ανάλυση και μελέτη του υπερεθνικού προϋπολογισμού σε επίπεδο Ευρωζώνης ως βασικού μηχανισμού δημοσιονομικής σταθεροποίησης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ασύμμετρων διαταραχών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκή ...