• Εθελοντισμός και καρκίνος παιδικής ηλικίας: απόψεις εθελοντών παγκρήτιου συλλόγου «Ηλιαχτιδα».

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βαγγέλη, Αγγελική; Παλαιολογοπούλου, Θεοδώρα-Αθηνά
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-03
    Ο καρκίνος της παιδικής ηλικία αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει εγείρει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ερευνητικής και ιατρικής κοινότητας, αλλά και ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως η ψυχολογία και η κοινωνική εργασία. Τα ...