• Μελέτη της βιολογίας του εντόμου Stegobium paniceum (Coleoptera: Anobiidae), σε διάφορα ενδιαιτήματα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
    Συγγραφείς: Ξαγοραράκης, Κωνσταντίνος-Ραφαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Ψειροφωνιά, Παναγιώτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-30
    Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το έντομο Stegobium paniceum (Coleoptera: Anobiidae) (drugstore beetle, biscuit beetle ή bread beetle). Η Οικογένεια Anobiidae αποτελείται από περισσότερα από 1000 είδη. Τρέφεται με ...