• Προκλήσεις και προοπτικές ενεργειακών συσσωρευτών φορτίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Ξαγοράρης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-07
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να εξηγήσει τι είναι συσσωρευτές και ποιες είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν για βελτίωση και ενίσχυση της απόδοσης τους. Να παρουσιάσει την σπουδαιότητα των ενεργειακών συσσωρευτών ...