• Στάσεις και απόψεις των ηλικιωμένων ατόμων για την ιδρυματική τους φροντίδα στο Ηράκλειο Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ξανθοπούλου, Ιωάννα; Σιλεβίστα, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρεάτου, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-04
    Η ιδρυματική προστασία και φροντίδα (Residential Care) ηλικιωμένων ατόμων, ως ένας σημαντικός τομέας της Kοινωνικής Πρόνοιας, ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και έχει σχέση άμεση, με το ...