• Μελέτη εξωστρέφειας επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Στόικου, Σμαρώ; Ξιάρχου, Παναγούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-30
    Από τον 16ο αιώνα, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζουν μεγάλο βαθμό εξωστρέφειας, ξεκινώντας από την Μεσόγειο, το πιο κομβικό εμπορικό σημείο της Ευρώπης και καταλήγοντας στον Ατλαντικό και την Ασία. Η παρούσα ...