• Η τεχνολογία Arduino σε κτηριακές εφαρμογές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Ξηρόκωστας, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
    Η εργασία ασχολείται με την ανάλυση της τεχνολογίας Arduino, ξεκινώντας με την περιγραφή της πλακέτας και κάποια βασικά πλεονεκτήματα χρήσης της πλακέτας. Στην συνέχεια έχουμε την ιστορική αναδρομή Arduino και την μεθοδολογία ...