• Διαδικασίες Τελικής Διαχείρισης Λευκής Διογκωμένης Πολυστερίνης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Χρηστάκης, Κυριάκος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-23
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η διαδικασίας διαχείρισης, μετά την ολοκλήρωση του χρήσιμου κύκλου ζωής, της λευκής διογκωμένης πολυστερίνης ή αλλιώς με την αγγλική της ορολογία Expanded Ρoly Styrene (EPS). ...