• Ο ρόλος του νοσηλευτή στην διαχείριση του πόνου σε παιδιά με κατάγματα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αλίμπαλη, Σταυρούλα; Δημοπούλου, Άννα-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-27
    Εισαγωγή: Στις μέρες μας, η νοσηλευτική δεν σταματά να εξελίσσεται και να αναβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό σημαίνει, ότι ένας νοσηλευτής θα πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις της εποχής του, μελετώντας και ...