• Μελέτη μεθόδων για αποδοτικό πλάνο μάρκετινγκ με δεδομένα από συσκευές νέων τεχνολογιών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Ξυλούρης, Αριστοτέλης; Πατάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-27
    Η ραγδαία ανάπτυξη του digital marketing τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στη δημιουργία πολλών νέων εργαλείων. Για να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία του πελάτη, οι επιχειρήσεις συλλέγουν δεδομένα και τα προσαρμόζουν ...