• Στάσεις φοιτητών/φοιτητριών Νομικής προς τα ΛΟΑΤ άτομα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ζέλη, Μαρία-Γρηγορία; Καρανάση, Σπυριδούλα; Τζιοβάρας, Αθανάσιος; Tziovaras, Athanasios
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
    Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι οι διερεύνηση των στάσεων φοιτητών/τριων Νομικής (ελληνικών Πανεπιστημίων) προς τα ΛΟΑΤ άτομα. Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 206 φοιτητές\ φοιτήτριες. Αναλυτικότερα, πρόκειται ...