• Διεθνές εμπόριο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Χρονάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-13
    Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά το διεθνές εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο συγκεκριμένο θέμα αυτό προσδιορίζουμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το διεθνές εμπόριο, όπως είναι οι σύγχρονες θεωρίες του ...