• Αγωγή υγείας και διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κάργατζη, Σοφία; Τσιώλη, Σταυρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-10
    Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διατροφικής κατάστασης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά πόσο αυτή συμβαδίζει με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, πως επηρεάζεται από γενικούς και συγκεκριμένους φορείς ...