• Δυναμική οπτικοποίηση 3D αντικειμένων μέσω επαυξημένης πραγματικότητας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Σφυράκης, Μύρων
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
    Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) είναι μια τεχνολογία που επικαλύπτει ψηφιακές πληροφορίες και στοιχεία στον φυσικό κόσμο, ενισχύοντας την εμπειρία του χρήστη στον πραγματικό κόσμο. Έχει διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ...