• Τηλεθέρμανση δήμου Ασπροπύργου μέσω των διυλιστηρίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δέδε, Σοφία-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Μανώλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-20
    Ο στόχος της εργασίας είναι η κατανόηση του πως μπορεί μία κοινότητα όπως ο δήμος Ασπροπύργου,να εκμεταλλευτεί τις θερμικές και ενεργειακές αποθέσεις στο περιβάλλον από την βαριά βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην ...