• Ανθρωπογενής επιβάρυνση του ποταμού Κλαδισού στα Χανιά.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Μπούτρου, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γιώργος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-25
    Το ενδιαφέρον για την μελέτη του Κλαδισού ποταμού προέκυψε όταν σε παλαιότερα δημοσιεύματα βρέθηκαν αναφορές για εισροή αποβλήτων από αγροβιομηχανικές δραστηριότητες και αστικών λυμάτων από την παρόχθια περιοχή. Επιπλέον ...