• Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Πλέσσας, Ηλίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
    Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία γράφτηκε για να μελετηθεί η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Σχολές Μηχανικών. Αρχικά αναφέρεται η ποιότητα ως όρος μέσα από μία ιστορική αναδρομή, ...