• Η χρήση των τεχνικών βελτιστοποίησης για μηχανές αναζητήσεις (S.E.O) στο μάρκετινγκ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Προβιμάι, Φράντσι
    Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-24
    Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) αποτελείται από μερικές τεχνικές, τρόπους και μεθόδους μέσω τον οποίων ένας ιστότοπος (Web) μπορεί να ανέβει κατηγορία και να εμφανίζεται στα κορυφαία ...