• Διερεύνηση των ανικανοποίητων αναγκών για ιατρικές υπηρεσίες στην χώρα μας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κολλιοπούλου, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-07
  Οι αυτοαναφερόμενες ανικανοποίητες ανάγκες για ιατρικές υπηρεσίες αφορούν την εκτίμηση του ίδιου του ατόμου για το εάν χρειάζεται ιατρική υπηρεσία αλλά δεν την έλαβε ή δεν την αναζήτησε. Ως δείκτης αναδεικνύει προβλήματα ...
 • Φοιτητές με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Απαλαγάκη, Μαρίνα; Παπαδομανωλάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-18
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να καταφέρει, παρά τους περιορισμένους πόρους και τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη συγγραφή της λόγω της πανδημίας του COVID-19, να περιγράψει και να αναδείξει ...