• Εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Ζούλιας, Θεόδωρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-25
    Το κύριο αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας βασίζεται στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός είναι να μελετηθούν διάφορες σχέσεις που αναφέρονται στις Ε&Σ με χρήση θεωρητικών εργαλείων ...