• Ανάπτυξη πλατφόρμας αυτοματοποιημένης αξιολόγησης λογισμικού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Περβολαράκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
    Η τεχνολογική επανάσταση έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην εκπαίδευση. Η χρήση υπολογιστών για την διανομή εκπαιδευτικού υλικού που οδηγεί στην απόκτηση γνώσης και ικανοτήτων ονομάζεται E-learning. Στις μέρες μας το ...