• Τα e-sports, η απήχηση που αυτά έχουν και οι προοπτικές που ανοίγονται στο μάρκετινγκ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Συλίρης, Νικόλαος; Τσαλήμογλου, Δημήτρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-05
    Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των e-sport και η απήχηση που έχουν και ως αποτέλεσμα οι προοπτικές που ανοίγονται αναφορικά με το μάρκετινγκ τους. Κατά τη διάρκεια των περίπου 70 ετών που είναι διαθέσιμα ...