• Αποκατάσταση λειτουργίας και προετοιμασία για βαθμονόμηση εργαστηριακού κινητήρα βενζίνης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τζώρτζης, Μιχαήλ-Σήφης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανακατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση και την άρτια λειτουργία ενός εργαστηριακού κινητήρα εσωτερικής καύσης συνδεδεμένου με ένα δυναμόμετρο νερού. Επίσης, στοχεύει στην σωστή ...
 • Κόστος συντήρησης μηχανής Sulzer της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πέδος, Αργύριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρηστάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-26
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τo κόστος συντήρησης των κινητήρων Sulzer και συγκεκριμένα με τον RTAF58. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των κινητήρων ντίζελ ...
 • Τεχνική περιγραφή λειτουργίας, συντήρησης και ψύξης αντλιών και υπολογισμός χαρακτηριστικών φυγοκεντρικής αντλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σέλληνας, Διονύσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει τις φυγοκεντρικές αντλίες, να ορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να αναφέρει τους βασικότερους νόμους ρευστομηχανικής. Επίσης, παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι προβλεπτικής ...