• Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Μούγκρος, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μουτσοπούλου, Αμαλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-20
    Τα έργα οδοποιίας μπορεί να επιφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων στον άνθρωπο. Η διάνοιξη και συντήρηση του οδικού δικτύου μιας χώρας είναι βασικό έργο υποδομής τεράστιας σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ...