Show simple item record

Methodology and development of driving cycle for the city of Heraklion.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαπετανάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorKapetanakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2020-03-31T09:28:30Z
dc.date.available2020-03-31T09:28:30Z
dc.date.issued2020-03-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9308
dc.description.abstractΟ σύγχρονος τρόπος ζωής, λόγω της ανάγκης για μεταφορά έμψυχου και άψυχου υλικού, απαιτεί τον εκμηδενισμό τον αποστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με οχήματα τα οποία κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα μέσα αυτά έχουν μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις, τις οποίες καλύπτουν τα ορυκτά καύσιμα, με αντίκτυπο ένα δυσβάσταχτο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για τον έλεγχο του χρειάζονται ενέργειες οι οποίες θα μειώσουν την κατανάλωση των καυσίμων και θα βελτιώσουν την ποιότητα των καυσαερίων, ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους ρύπους. Μια από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για να υλοποιηθεί αυτό είναι οι κύκλοι οδήγησης. Στην παρακάτω πτυχιακή αναφέρονται κύκλοι οδήγησης και τα είδη τους, παραδείγματα τους και το πώς αυτοί εξελίσσονται σύμφωνα με την πραγματική πορεία ενός οχήματος σε ένα οδικό δίκτυο και την εκάστοτε νομοθεσία. Ακόμα, θα δούμε και τις επιπτώσεις της ρύπανσης από τα καυσαέρια στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επιπλέον, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα περισσότερα Κράτη έχουν κάνει προσπάθεια να μειώσουν τους ρύπους και συνάμα την ανεξέλεγκτη κατανάλωση ορυκτών πόρων. Στο πειραματικό μέρος αναλύεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων της οδήγησης με την βοήθεια λογισμικού, το οποίο τα αντλεί δεδομένα από την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου. Καταγράφουμε την διαδικασία για την επεξεργασία τους και γίνεται η διαγραμματική τους απεικόνιση .Θα εξεταστεί κατά πόσο το πείραμα προσεγγίζει έναν κύκλο οδήγησης κατά τα διεθνή πρότυπα, και τελικά το πόσο μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση για μια συγκεκριμένη διαδρομή στο Ηράκλειο.el
dc.description.abstractDue to the need for the transportation of people and goods, modern lifestyle requires annihilation of distances. This can be achieved with internal combustion engine vehicles. These vehicles have great energy requirements which are covered by the use of fossil fuels, causing an unbearable environmental footprint. To control this, people need to find ways to decrease the consumption of fuels and improve the exhaust gas quality in order to achieve the least possible pollutants. One of the most efficient methods is driving cycles. This senior thesis includes the types of driving cycles and how they develop according to the real route of a car on a road network, complying with the current legislation. In addition, it mentions the effects of air pollution, due to exhaust fumes, to the human as well as to the environment as a whole. Furthermore, we examine the way in which most nations try to reduce pollutants and the galloping consumption of fossil fuels. In the experimental part of this project, we analyze the way of collecting driving data using appropriate software which receives data from the central electronic control unit of the car. We record the procedure of processing them and create the respective diagrams. Finally, we examine whether the experiment approaches a real driving cycle complying with the international standards and how we can reduce the fuel consumption for a certain route in Heraklion.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜεθοδολογία και ανάπτυξη κύκλου οδήγησης για την πόλη του Ηρακλείου.el
dc.titleMethodology and development of driving cycle for the city of Heraklion.en

healMeta

heal.creatorNameΚαπετανάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameKapetanakis, Georgiosen
heal.publicationDate2020-03-30
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9308
heal.abstractΟ σύγχρονος τρόπος ζωής, λόγω της ανάγκης για μεταφορά έμψυχου και άψυχου υλικού, απαιτεί τον εκμηδενισμό τον αποστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με οχήματα τα οποία κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα μέσα αυτά έχουν μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις, τις οποίες καλύπτουν τα ορυκτά καύσιμα, με αντίκτυπο ένα δυσβάσταχτο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για τον έλεγχο του χρειάζονται ενέργειες οι οποίες θα μειώσουν την κατανάλωση των καυσίμων και θα βελτιώσουν την ποιότητα των καυσαερίων, ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους ρύπους. Μια από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για να υλοποιηθεί αυτό είναι οι κύκλοι οδήγησης. Στην παρακάτω πτυχιακή αναφέρονται κύκλοι οδήγησης και τα είδη τους, παραδείγματα τους και το πώς αυτοί εξελίσσονται σύμφωνα με την πραγματική πορεία ενός οχήματος σε ένα οδικό δίκτυο και την εκάστοτε νομοθεσία. Ακόμα, θα δούμε και τις επιπτώσεις της ρύπανσης από τα καυσαέρια στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επιπλέον, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα περισσότερα Κράτη έχουν κάνει προσπάθεια να μειώσουν τους ρύπους και συνάμα την ανεξέλεγκτη κατανάλωση ορυκτών πόρων. Στο πειραματικό μέρος αναλύεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων της οδήγησης με την βοήθεια λογισμικού, το οποίο τα αντλεί δεδομένα από την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου. Καταγράφουμε την διαδικασία για την επεξεργασία τους και γίνεται η διαγραμματική τους απεικόνιση .Θα εξεταστεί κατά πόσο το πείραμα προσεγγίζει έναν κύκλο οδήγησης κατά τα διεθνή πρότυπα, και τελικά το πόσο μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση για μια συγκεκριμένη διαδρομή στο Ηράκλειο.el
heal.abstractDue to the need for the transportation of people and goods, modern lifestyle requires annihilation of distances. This can be achieved with internal combustion engine vehicles. These vehicles have great energy requirements which are covered by the use of fossil fuels, causing an unbearable environmental footprint. To control this, people need to find ways to decrease the consumption of fuels and improve the exhaust gas quality in order to achieve the least possible pollutants. One of the most efficient methods is driving cycles. This senior thesis includes the types of driving cycles and how they develop according to the real route of a car on a road network, complying with the current legislation. In addition, it mentions the effects of air pollution, due to exhaust fumes, to the human as well as to the environment as a whole. Furthermore, we examine the way in which most nations try to reduce pollutants and the galloping consumption of fossil fuels. In the experimental part of this project, we analyze the way of collecting driving data using appropriate software which receives data from the central electronic control unit of the car. We record the procedure of processing them and create the respective diagrams. Finally, we examine whether the experiment approaches a real driving cycle complying with the international standards and how we can reduce the fuel consumption for a certain route in Heraklion.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titleΜεθοδολογία και ανάπτυξη κύκλου οδήγησης για την πόλη του Ηρακλείου.el
heal.titleMethodology and development of driving cycle for the city of Heraklion.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκύκλος οδήγησης, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση περιβάλλοντος, όχημα, Ηράκλειοel
heal.keyworddriving cycle, atmosperic pollution, environmental pollution, vehicle, Heraklionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤζιράκης, Ευάγγελοςel
heal.advisorNameTzirakis, Evangelosen
heal.advisorID.emailvtzirakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States