Εμφάνιση απλής εγγραφής

Obsessive compulsive disorder / Obsessive compulsive personality disorder and nutrition.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜωϋσάκη, Μαρία Άνναel
dc.creatorMoysaki, Maria Annaen
dc.date.accessioned2020-04-02T10:32:53Z
dc.date.available2020-04-02T10:32:53Z
dc.date.issued2020-04-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9315
dc.description.abstractΗ Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή αποτελεί μια διαταραχή άγχους, η οποία χαρακτηρίζεται από τη παρουσία ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών. Η Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή της Προσωπικότητας αφορά μια διαταραχή προσωπικότητας, η οποία αφορά κυρίως ένα τελειομανιστικό τρόπο ζωής. Και οι δυο διαταραχές επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα του ατόμου, και κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην επιστημονική κοινότητα. Σημαντική αποτελεί η στενή σχέση αυτών που εντοπίζεται συχνά με τις διάφορες διατροφικές διαταραχές, όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα μέσω της κοινής συμπτωματολογίας, αιτιολογίας ή ακόμα και θεραπείας τους, καθώς και με τις διατροφικές συνήθειες γενικότερα.el
dc.description.abstractObsessive Compulsive Disorder is an anxiety disorder characterized by the presence of obsessions and compulsions. Obsessive Compulsive Personality Disorder refers to a personality disorder, which mainly concerns a perfectionistic life style. Both disorders greatly affect one's daily life, and are constantly gaining ground in the scientific community. The close association of those often found with various eating disorders is important, as evidenced by their common symptomatology, etiology or even treatment, as well as eating habits in general.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΨυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή / Ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας και διατροφή.el
dc.titleObsessive compulsive disorder / Obsessive compulsive personality disorder and nutrition.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜωϋσάκη, Μαρία Άνναel
heal.creatorNameMoysaki, Maria Annaen
heal.publicationDate2020-04-02
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9315
heal.abstractΗ Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή αποτελεί μια διαταραχή άγχους, η οποία χαρακτηρίζεται από τη παρουσία ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών. Η Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή της Προσωπικότητας αφορά μια διαταραχή προσωπικότητας, η οποία αφορά κυρίως ένα τελειομανιστικό τρόπο ζωής. Και οι δυο διαταραχές επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα του ατόμου, και κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην επιστημονική κοινότητα. Σημαντική αποτελεί η στενή σχέση αυτών που εντοπίζεται συχνά με τις διάφορες διατροφικές διαταραχές, όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα μέσω της κοινής συμπτωματολογίας, αιτιολογίας ή ακόμα και θεραπείας τους, καθώς και με τις διατροφικές συνήθειες γενικότερα.el
heal.abstractObsessive Compulsive Disorder is an anxiety disorder characterized by the presence of obsessions and compulsions. Obsessive Compulsive Personality Disorder refers to a personality disorder, which mainly concerns a perfectionistic life style. Both disorders greatly affect one's daily life, and are constantly gaining ground in the scientific community. The close association of those often found with various eating disorders is important, as evidenced by their common symptomatology, etiology or even treatment, as well as eating habits in general.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΨυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή / Ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας και διατροφή.el
heal.titleObsessive compulsive disorder / Obsessive compulsive personality disorder and nutrition.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας, ψυχαναγκασμός, καταναγκασμός, τελειομανία, διατροφικές διαταραχές.el
heal.keywordobsessive compulsive disorder, obsessive compulsive personality disorder, obsession, compulsion, perfectionism, eating disorders.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΧαρωνιτάκη, Αικατερίνηel
heal.advisorNameCharonitaki, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής