Εμφάνιση απλής εγγραφής

Eating habits of children with autism.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣταυριανού, Χριστίναel
dc.creatorStavrianou, Christinaen
dc.date.accessioned2020-04-10T08:17:25Z
dc.date.available2020-04-10T08:17:25Z
dc.date.issued2020-04-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9352
dc.description.abstractΗ βιβλιογραφία προτάσσει ότι σε σύγκριση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν πιο συχνά διατροφικά προβλήματα και διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών με αυτισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν μη τυπικά διατροφικά πρότυπα, όπως επιλεκτικότητα τροφίμων, άρνηση τροφής και διαταραγμένες συμπεριφορές σίτισης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 32 γονέων παιδιών με αυτισμό, τα οποία απασχολούνταν στην Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου Και Αυτιστικού Ατόμου με νοητική αναπηρία «Ελπίδα» και ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των πληροφοριών διατροφής των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την ύπαρξη επιλεκτικότητας τροφίμων και διαταραγμένων συμπεριφορών σίτισης στα παιδιά με αυτισμό, καθώς 2 στα 3 παιδιά είχαν συγκεκριμένα τρόφιμα που δεν τους άρεσαν και δεν τα κατανάλωναν, λιγότερο από 1 στα 2 παιδιά προτιμούσε να καταναλώνει ποικιλία τροφίμων και περίπου 1 στα 3 παιδιά προτιμούσε τα ίδια τρόφιμα σε κάθε γεύμα, προτιμούσε το φαγητό του να σερβίρεται με έναν συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο τρόπο και προτιμούσε τα τρόφιμα που είχαν παρασκευαστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο δεν καταγράφηκαν σε μεγάλο βαθμό συμπεριφορές άρνησης τροφίμων, εκτός από την απροθυμία να δοκιμάσουν καινούργια τρόφιμα, η οποία καταγράφηκε σε περίπου 1 στα 2 παιδιά. Τα αποτελέσματα είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθούν και από μεταγενέστερες έρευνες στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών αυτών μπορεί να είναι ανησυχητικές, ώστε να απαιτούν ειδικές διατροφικές παρεμβάσεις.el
dc.description.abstractLiterature suggests that compared to typically developing children, autistic children have more frequent eating problems and eating disorders. The purpose of the present study was to examine the eating habits of children with autism in order to determine whether these children exhibit non-formal eating patterns, such as food selectivity, food refusal and disturbed eating behaviors. The study was conducted on a sample of 32 parents of autistic children employed by the Hope and Autism Disability Unit and a questionnaire was used to collect their children's nutrition information. The results supported the existence of food selectivity and eating disorders in children with autism, as 2 in 3 children had specific foods they disliked and did not consume, less than 1 in 2 children preferred to eat a variety of foods and about 1 in 3 children preferred the same foods at each meal, preferred his/her food to be served in a specific or particular way, and preferred foods prepared in a specific way. However, food refusal behaviors to a large extent were not recorded, except for the reluctance to try new foods, which was reported in approximately 1 in 2 children. The results need to be confirmed by further studies in Greece to determine if the eating habits of these children can be disturbing, requiring special dietary interventions.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΔιατροφικές συνήθειες παιδιών με αυτισμό.el
dc.titleEating habits of children with autism.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣταυριανού, Χριστίναel
heal.creatorNameStavrianou, Christinaen
heal.publicationDate2020-04-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9352
heal.abstractΗ βιβλιογραφία προτάσσει ότι σε σύγκριση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν πιο συχνά διατροφικά προβλήματα και διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών με αυτισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν μη τυπικά διατροφικά πρότυπα, όπως επιλεκτικότητα τροφίμων, άρνηση τροφής και διαταραγμένες συμπεριφορές σίτισης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 32 γονέων παιδιών με αυτισμό, τα οποία απασχολούνταν στην Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου Και Αυτιστικού Ατόμου με νοητική αναπηρία «Ελπίδα» και ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των πληροφοριών διατροφής των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την ύπαρξη επιλεκτικότητας τροφίμων και διαταραγμένων συμπεριφορών σίτισης στα παιδιά με αυτισμό, καθώς 2 στα 3 παιδιά είχαν συγκεκριμένα τρόφιμα που δεν τους άρεσαν και δεν τα κατανάλωναν, λιγότερο από 1 στα 2 παιδιά προτιμούσε να καταναλώνει ποικιλία τροφίμων και περίπου 1 στα 3 παιδιά προτιμούσε τα ίδια τρόφιμα σε κάθε γεύμα, προτιμούσε το φαγητό του να σερβίρεται με έναν συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο τρόπο και προτιμούσε τα τρόφιμα που είχαν παρασκευαστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο δεν καταγράφηκαν σε μεγάλο βαθμό συμπεριφορές άρνησης τροφίμων, εκτός από την απροθυμία να δοκιμάσουν καινούργια τρόφιμα, η οποία καταγράφηκε σε περίπου 1 στα 2 παιδιά. Τα αποτελέσματα είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθούν και από μεταγενέστερες έρευνες στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών αυτών μπορεί να είναι ανησυχητικές, ώστε να απαιτούν ειδικές διατροφικές παρεμβάσεις.el
heal.abstractLiterature suggests that compared to typically developing children, autistic children have more frequent eating problems and eating disorders. The purpose of the present study was to examine the eating habits of children with autism in order to determine whether these children exhibit non-formal eating patterns, such as food selectivity, food refusal and disturbed eating behaviors. The study was conducted on a sample of 32 parents of autistic children employed by the Hope and Autism Disability Unit and a questionnaire was used to collect their children's nutrition information. The results supported the existence of food selectivity and eating disorders in children with autism, as 2 in 3 children had specific foods they disliked and did not consume, less than 1 in 2 children preferred to eat a variety of foods and about 1 in 3 children preferred the same foods at each meal, preferred his/her food to be served in a specific or particular way, and preferred foods prepared in a specific way. However, food refusal behaviors to a large extent were not recorded, except for the reluctance to try new foods, which was reported in approximately 1 in 2 children. The results need to be confirmed by further studies in Greece to determine if the eating habits of these children can be disturbing, requiring special dietary interventions.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΔιατροφικές συνήθειες παιδιών με αυτισμό.el
heal.titleEating habits of children with autism.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαυτισμός, διατροφικές συνήθειες, επιλεκτικότητα τροφίμων, άρνηση τροφής.el
heal.keywordautism, eating habits, food selectivity, food refusal.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΧαρωνιτάκη, Αικατερίνηel
heal.advisorNameCharonitaki, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής