Show simple item record

Τhe nutritional habits of adolescents α and their compliance with the Mediterranean nutritional standard in west Attica (Mandra, Attica).

Dublin Core metadata

dc.creatorΔέδε, Παναγιώταel
dc.creatorΤσακώνη, Μαρίαel
dc.creatorDede, Panagiotaen
dc.creatorTsakoni, Mariaen
dc.date.accessioned2020-05-19T07:34:23Z
dc.date.available2020-05-19T07:34:23Z
dc.date.issued2020-05-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9460
dc.description.abstractΗ Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται το σπουδαιότερο μοντέλο υγιεινής διατροφής. Η εφηβεία είναι μία κρίσιμη ηλικία, η διατροφή των εφήβων επηρεάζεται από διάφορους και πολύπλοκους παράγοντες. Ωστόσο αποτελεί μια περίοδο σημαντική για την ανάπλαση τόσο του σώματος, όσο και του εγκεφάλου των παιδιών, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για την αποφυγή προβλημάτων υγείας στην ενήλικη ζωή. Η διερεύνηση ενός μεσογειακού τρόπου διατροφής σ’ ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου KIDMED, θα εστιάσουµε στις διατροφικές συνήθειες τωn εφήβων και θα εξετάσουµε την προσκόλληση τους σ’ ένα Μεσογειακό Διατροφικό πρότυπο. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει 60 άτομα ηλικίας 12-16 ετών στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Μέσα από δειγµατοληψία βασισμένη στους άξονες βάρος-ύψος-ηλικία-φύλο των παιδιών καθώς και την καταγραφή ερωτηματολογίων KIDMED αντίστοιχα , συλλέξαμε πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες καθώς και εξετάσαμε κατά πόσο ακολουθούν το Μεσογειακό Διατροφικό Μοντέλο και μια ισορροπημένη διατροφή. Από την έρευνα μας προκύπτει ότι το 20,34% του δείγματος έχει χαμηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή, το 25,42% υψηλή και το 54,24% μέτρια. Επίσης δεν βρέθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση των μεταβλητών κατάστασης θρέψης και φύλου με την προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή. Επίσης ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό καταναλώνει «κακής» ποιότητας φαγητού (fast food), αλλά και παρόμοιο ποσοστό παραλείπει το πρωινό του. Ωστόσο, το μεγαλύτερο σύνολο του δείγματος καταναλώνει 1 φρούτο και λαχανικό ημερησίως, καθώς και ελαιόλαδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην έρευνα μας έχει μέτρια προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή. Είναι ανάγκη ,να βρεθούν μέσα τα οποία θα βοηθήσουν τόσο τα παιδιά, όσο και τους γονείς να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή, με σκοπό την αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά σε όλη τη χώρα.el
dc.description.abstractThe Mediterranean Diet is considered the most significant model of healthy diet. Adolescence is a crucial age range and the diet of adolescents is affected by multiple and complex factors. However, it is an important period of time regarding the development of both the body and the brain of children, so it is necessary to adopt a healthy lifestyle in order to avoid health problems in adulthood. The study of a mediterranean nutrition principle in a representative sample of adolescents. Using the KIDMED questionnaire, we will focus on the eating habits of adolescents and examine their adherence to a Mediterranean dietary pattern. The present study included 60 individuals aged 12-16 years in the Mandra Attica region. Through sampling based on children's weight-height-age-gender axes as well as recording KIDMED questionnaires respectively, we collected dietary habits information and examined whether they adopt the Mediterranean Diet Model and a balanced diet. Our research shows that 20.34% of the sample has low adherence to the Mediterranean diet, 25.42% high adherence and 54.24% moderate adherence. Also, there was no significant correlation between the nutritional status & sex variables and the adherence to the Mediterranean diet. A fairly large percentage consumes poor quality food (fast food) and a similar proportion forgo their Breakfast. However, the majority of the sample consumes 1 fruit and vegetable per day, as well as olive oil. Our research showed that the majority has a moderate adherence to the Mediterranean Diet. It is necessary to find means that will help both the children and their parents adopt a balanced diet in order to change dietary habits, not only in the specific region but throughout the country.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΟι διατροφικές συνήθειες των εφήβων και η συμμόρφωση τους με το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο στη Δυτική Αττική (Μάνδρα Αττικής).el
dc.titleΤhe nutritional habits of adolescents α and their compliance with the Mediterranean nutritional standard in west Attica (Mandra, Attica).en

healMeta

heal.creatorNameΔέδε, Παναγιώταel
heal.creatorNameΤσακώνη, Μαρίαel
heal.creatorNameDede, Panagiotaen
heal.creatorNameTsakoni, Mariaen
heal.publicationDate2020-05-19
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9460
heal.abstractΗ Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται το σπουδαιότερο μοντέλο υγιεινής διατροφής. Η εφηβεία είναι μία κρίσιμη ηλικία, η διατροφή των εφήβων επηρεάζεται από διάφορους και πολύπλοκους παράγοντες. Ωστόσο αποτελεί μια περίοδο σημαντική για την ανάπλαση τόσο του σώματος, όσο και του εγκεφάλου των παιδιών, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για την αποφυγή προβλημάτων υγείας στην ενήλικη ζωή. Η διερεύνηση ενός μεσογειακού τρόπου διατροφής σ’ ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου KIDMED, θα εστιάσουµε στις διατροφικές συνήθειες τωn εφήβων και θα εξετάσουµε την προσκόλληση τους σ’ ένα Μεσογειακό Διατροφικό πρότυπο. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει 60 άτομα ηλικίας 12-16 ετών στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Μέσα από δειγµατοληψία βασισμένη στους άξονες βάρος-ύψος-ηλικία-φύλο των παιδιών καθώς και την καταγραφή ερωτηματολογίων KIDMED αντίστοιχα , συλλέξαμε πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες καθώς και εξετάσαμε κατά πόσο ακολουθούν το Μεσογειακό Διατροφικό Μοντέλο και μια ισορροπημένη διατροφή. Από την έρευνα μας προκύπτει ότι το 20,34% του δείγματος έχει χαμηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή, το 25,42% υψηλή και το 54,24% μέτρια. Επίσης δεν βρέθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση των μεταβλητών κατάστασης θρέψης και φύλου με την προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή. Επίσης ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό καταναλώνει «κακής» ποιότητας φαγητού (fast food), αλλά και παρόμοιο ποσοστό παραλείπει το πρωινό του. Ωστόσο, το μεγαλύτερο σύνολο του δείγματος καταναλώνει 1 φρούτο και λαχανικό ημερησίως, καθώς και ελαιόλαδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην έρευνα μας έχει μέτρια προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή. Είναι ανάγκη ,να βρεθούν μέσα τα οποία θα βοηθήσουν τόσο τα παιδιά, όσο και τους γονείς να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή, με σκοπό την αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά σε όλη τη χώρα.el
heal.abstractThe Mediterranean Diet is considered the most significant model of healthy diet. Adolescence is a crucial age range and the diet of adolescents is affected by multiple and complex factors. However, it is an important period of time regarding the development of both the body and the brain of children, so it is necessary to adopt a healthy lifestyle in order to avoid health problems in adulthood. The study of a mediterranean nutrition principle in a representative sample of adolescents. Using the KIDMED questionnaire, we will focus on the eating habits of adolescents and examine their adherence to a Mediterranean dietary pattern. The present study included 60 individuals aged 12-16 years in the Mandra Attica region. Through sampling based on children's weight-height-age-gender axes as well as recording KIDMED questionnaires respectively, we collected dietary habits information and examined whether they adopt the Mediterranean Diet Model and a balanced diet. Our research shows that 20.34% of the sample has low adherence to the Mediterranean diet, 25.42% high adherence and 54.24% moderate adherence. Also, there was no significant correlation between the nutritional status & sex variables and the adherence to the Mediterranean diet. A fairly large percentage consumes poor quality food (fast food) and a similar proportion forgo their Breakfast. However, the majority of the sample consumes 1 fruit and vegetable per day, as well as olive oil. Our research showed that the majority has a moderate adherence to the Mediterranean Diet. It is necessary to find means that will help both the children and their parents adopt a balanced diet in order to change dietary habits, not only in the specific region but throughout the country.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΟι διατροφικές συνήθειες των εφήβων και η συμμόρφωση τους με το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο στη Δυτική Αττική (Μάνδρα Αττικής).el
heal.titleΤhe nutritional habits of adolescents α and their compliance with the Mediterranean nutritional standard in west Attica (Mandra, Attica).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordδιατροφικές συνήθειες, εφηβεία, μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.el
heal.keywordfood habits, adolescence, mediterranean diet standard.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤσικαλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameTsikalakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record