Εμφάνιση απλής εγγραφής

Investigation of the physicochemical characteristics of the underground waters of Karpenisi.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσούμας, Γεώργιοςel
dc.creatorTsoumas, Georgeen
dc.date.accessioned2020-05-26T09:45:43Z
dc.date.available2020-05-26T09:45:43Z
dc.date.issued2018-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9481
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου, μέσω της μελέτης χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων σε δείγματα νερού τα οποία συλλέχθηκαν από συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας.el
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation was to evaluate the groundwater quality in the wider area of the Municipality of Karpenissi by studying chemical, physico-chemical and microbiological parameters in water samples collected from specific sampling points.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΔιερεύνηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων του Δήμου Καρπενησίου.el
dc.titleInvestigation of the physicochemical characteristics of the underground waters of Karpenisi.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσούμας, Γεώργιοςel
heal.creatorNameTsoumas, Georgeen
heal.publicationDate2018-05-26
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9481
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου, μέσω της μελέτης χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων σε δείγματα νερού τα οποία συλλέχθηκαν από συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας.el
heal.abstractThe purpose of this dissertation was to evaluate the groundwater quality in the wider area of the Municipality of Karpenissi by studying chemical, physico-chemical and microbiological parameters in water samples collected from specific sampling points.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΔιερεύνηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων του Δήμου Καρπενησίου.el
heal.titleInvestigation of the physicochemical characteristics of the underground waters of Karpenisi.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordυπόγεια ύδατα, Καρπενήσι, δειγματοληψίαel
heal.keywordunderground water, Karpenisi, samplingen
heal.advisorNameΣταυρουλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameStavroulakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής