Εμφάνιση απλής εγγραφής

Comparison of seismological databases from national and international networks in Mediterranean.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤόγια, Παναγιώταel
dc.creatorTogia, Panagiotaen
dc.date.accessioned2020-06-19T09:19:14Z
dc.date.available2020-06-19T09:19:14Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9530
dc.description.abstractΣκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η σύγκριση σεισμολογικών παραμέτρων απο διεθνή και εθνικά σεισμολογικά δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Η προκαταρτική σύγκριση αφορά κυρίως την καταγραφή επικέντρων απο το Ευρωπαϊκό σεισμολογικό κεντρο EMSC και των εθνικών σεισμολογικών δικτύων του Ελλαδικού χώρου για τα έτη 2015-2019. Η σύγκριση αναφέρεται σε σεισμούς τοπικού μεγέθους 5-8 για την περιοχή της Μεσογείου. Τα σεισμολογικά δίκτυα ΝΟΑ και EMSC κατέγραψαν 45 και 15 σεισμούς αντίστοιχα σε αυτην την περιοχή, ενώ 7 σεισμικά γεγονότα έχουν καταγραφεί και απο τα δυο σεισμολογικά δίκτυα. Παρουσιάζονται επίσης οι κατάλογοι σεισμών των δικτύων ΝΟΑ και EMSC τοπικού μεγέθους 4-8 για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Τα σεισμολογικά δίκτυα ΝΟΑ και EMSC κατέγραψαν 112 και 155 σεισμούς αντίστοιχα σε αυτην την περιοχή, ενώ 82 σεισμικά γεγονότα έχουν καταγραφεί και απο τα δυο σεισμολογικά δίκτυα.el
dc.description.abstractPurpose of this study is the comparison of seismological parameters of the Mediterranean region, giving prominence to the broader area of Crete. The preliminary datasets have been extracted from national and international databases region from the time period 2015-2019. The comparison is given for earthquakes of magnitude 5-8 occurred in the Mediterranean region where the national database NOA recorded 45 earthquakes and the international EMSC recorded 15 earthquakes. Comparison for earthquakes of magnitude 4-8 in the broader area of Crete is also presented. For this dataset the national database NOA recorded 112 earthquakes and the international EMSC recorded 155 earthquakes.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
dc.titleΣύγκριση σεισμολογικών καταλόγων από διεθνή και εθνικά σεισμολογικά δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή της Mεσoγείου.el
dc.titleComparison of seismological databases from national and international networks in Mediterranean.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤόγια, Παναγιώταel
heal.creatorNameTogia, Panagiotaen
heal.publicationDate2020-06-19
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9530
heal.abstractΣκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η σύγκριση σεισμολογικών παραμέτρων απο διεθνή και εθνικά σεισμολογικά δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Η προκαταρτική σύγκριση αφορά κυρίως την καταγραφή επικέντρων απο το Ευρωπαϊκό σεισμολογικό κεντρο EMSC και των εθνικών σεισμολογικών δικτύων του Ελλαδικού χώρου για τα έτη 2015-2019. Η σύγκριση αναφέρεται σε σεισμούς τοπικού μεγέθους 5-8 για την περιοχή της Μεσογείου. Τα σεισμολογικά δίκτυα ΝΟΑ και EMSC κατέγραψαν 45 και 15 σεισμούς αντίστοιχα σε αυτην την περιοχή, ενώ 7 σεισμικά γεγονότα έχουν καταγραφεί και απο τα δυο σεισμολογικά δίκτυα. Παρουσιάζονται επίσης οι κατάλογοι σεισμών των δικτύων ΝΟΑ και EMSC τοπικού μεγέθους 4-8 για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Τα σεισμολογικά δίκτυα ΝΟΑ και EMSC κατέγραψαν 112 και 155 σεισμούς αντίστοιχα σε αυτην την περιοχή, ενώ 82 σεισμικά γεγονότα έχουν καταγραφεί και απο τα δυο σεισμολογικά δίκτυα.el
heal.abstractPurpose of this study is the comparison of seismological parameters of the Mediterranean region, giving prominence to the broader area of Crete. The preliminary datasets have been extracted from national and international databases region from the time period 2015-2019. The comparison is given for earthquakes of magnitude 5-8 occurred in the Mediterranean region where the national database NOA recorded 45 earthquakes and the international EMSC recorded 15 earthquakes. Comparison for earthquakes of magnitude 4-8 in the broader area of Crete is also presented. For this dataset the national database NOA recorded 112 earthquakes and the international EMSC recorded 155 earthquakes.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
heal.titleΣύγκριση σεισμολογικών καταλόγων από διεθνή και εθνικά σεισμολογικά δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή της Mεσoγείου.el
heal.titleComparison of seismological databases from national and international networks in Mediterranean.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσεισμοί, δίκτυα, σεισμολογικά δίκτυα, Μεσόγειοςel
heal.keywordearthquakes, seismis catalogs, network, Mediterraneanen
heal.advisorNameΜωϋσίδη, Μαργαρίταel
heal.advisorNameMoisidi, Margaritaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής