Εμφάνιση απλής εγγραφής

Tourism seasonality.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚεχαγιαδάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorKechagiadakis, Ioannisen
dc.date.accessioned2020-06-26T08:47:40Z
dc.date.available2020-06-26T08:47:40Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9545
dc.description.abstractΟ Τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα για την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες πηγές πλούτου και απασχόλησης θέσεων εργασίας (τη σημασία του ανέδειξε πασιφανώς και η έλευση του COVID-19). Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το μείζον διαχρονικό χαρακτηριστικό του ελληνικού Τουρισμού, την «εποχικότητα». Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, βασιζόμενη σε έγκυρα και αξιόπιστα μεθοδολογικά εργαλεία, τα αίτια του φαινομένου με έμφαση στο ρόλο του κλίματος και σαφή αναφορά στο μοντέλο «ήλιος - θάλασσα», την εξέλιξή του φαινομένου διαχρονικά ή σε σύγκριση με ορισμένες ανταγωνίστριες χώρες, τα μεγέθη σε αριθμούς αλλά και πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Γίνεται μνεία στο νησί της Καλύμνου, ως παραδείγματος εναλλακτικού τουρισμού προς μίμηση, που αξιοποίησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για τουριστική ανάπτυξη. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν από έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, της Eurostat .el
dc.description.abstractTourism constitutes one of the most important wealth-producing sources, ensuring employment positions (its importance has been made very clear by COVID-19), as far as Greece is concerned. This study deals with one of the most important and permanent characteristics of the Greek Tourism, which is the seasonality phenomenon. The aim of this study is to present, based on reliable research tools, the causes of seasonality-underlying the climate’s key role that led to the model “sea and sun”-, the effects, it’s diachronic evolution, its comparison with specific competitive countries, as well as strategies to diminish the phenomenon. The island of Calymnos-Dodecanese-is mentioned here as an example of success story of alternative tourism that turned its own characteristics into advantages. All the research data are based on ELSTAT and Eurostat.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ εποχικότητα στον τουρισμό.el
dc.titleTourism seasonality.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚεχαγιαδάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNameKechagiadakis, Ioannisen
heal.publicationDate2020-06-26
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9545
heal.abstractΟ Τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα για την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες πηγές πλούτου και απασχόλησης θέσεων εργασίας (τη σημασία του ανέδειξε πασιφανώς και η έλευση του COVID-19). Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το μείζον διαχρονικό χαρακτηριστικό του ελληνικού Τουρισμού, την «εποχικότητα». Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, βασιζόμενη σε έγκυρα και αξιόπιστα μεθοδολογικά εργαλεία, τα αίτια του φαινομένου με έμφαση στο ρόλο του κλίματος και σαφή αναφορά στο μοντέλο «ήλιος - θάλασσα», την εξέλιξή του φαινομένου διαχρονικά ή σε σύγκριση με ορισμένες ανταγωνίστριες χώρες, τα μεγέθη σε αριθμούς αλλά και πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Γίνεται μνεία στο νησί της Καλύμνου, ως παραδείγματος εναλλακτικού τουρισμού προς μίμηση, που αξιοποίησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για τουριστική ανάπτυξη. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν από έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, της Eurostat .el
heal.abstractTourism constitutes one of the most important wealth-producing sources, ensuring employment positions (its importance has been made very clear by COVID-19), as far as Greece is concerned. This study deals with one of the most important and permanent characteristics of the Greek Tourism, which is the seasonality phenomenon. The aim of this study is to present, based on reliable research tools, the causes of seasonality-underlying the climate’s key role that led to the model “sea and sun”-, the effects, it’s diachronic evolution, its comparison with specific competitive countries, as well as strategies to diminish the phenomenon. The island of Calymnos-Dodecanese-is mentioned here as an example of success story of alternative tourism that turned its own characteristics into advantages. All the research data are based on ELSTAT and Eurostat.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΗ εποχικότητα στον τουρισμό.el
heal.titleTourism seasonality.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.classificationURILCCel
heal.keywordεποχικότητα, εναλλακτικές μορφές τουρισμούel
heal.keywordseasonality, alternative forms of tourismen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΞανθός, Γεώργιοςel
heal.advisorNameXanthos, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States