Εμφάνιση απλής εγγραφής

Feasibility study of “Markos Karanastasis” athletic center of Hellenic Mediterranean University for expanding facilities and services.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠαντελάκης, Μάρκοςel
dc.creatorPantelakis, Markosen
dc.date.accessioned2020-07-16T08:49:47Z
dc.date.available2020-07-16T08:49:47Z
dc.date.issued2020-07-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9588
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει το κλειστό αθλητικό κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Μάρκος Καραναστάσης». Γίνεται λεπτομερή καταγραφή των διαστάσεων όλων των χώρων του κλειστού αθλητικού κέντρου με φωτογραφικό υλικό και στη συνέχεια τον τρόπο χρήσης του κάθε χώρου ξεχωριστά. Έπειτα καταγράφεται ένας ετήσιος συνολικός απολογισμός ελάχιστων και μέγιστων εσόδων του κάθε χώρου εκμετάλλευσης και τον τρόπο η οποία αυτή γίνεται. Στη συνέχεια γίνεται οικονομοτεχνική αξιολόγηση επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα αναλύονται οι οικονομικοί δείκτες NPV, IRR και PP σε βάθος πενταετίας, για την επέκταση δεύτερου προπονητικού γηπέδου μπάσκετ, την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, τένις και τέλος για την κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου. Σκοπός των παραπάνω είναι η τελική απόφαση για το αν θα πρέπει να γίνει η επένδυση που θα αφορά την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή δύο αναλύσεων SWOT, μία που αφορά το αθλητικό κέντρο πριν την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και μία που αφορά το αθλητικό κέντρο μετά την επέκταση. Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές δράσεις που μπορούν να γίνουν στο κλειστό αθλητικό κέντρο.el
dc.description.abstractThe following thesis describes the indoor athletic center of the Hellenic Mediterranean University “Markos Karanastasis”. There is a detailed recording of the dimensions of all the spaces with photographic material and the way each of these spaces used separately. Afterward there is an annual total report of the minimum and maximum revenues of each operating space. Then there is an economic – technical evaluation of the expansion of sports facilities. Specifically the economic indicators of NPV, IRR and PP are analyzed in a five years plan for the construction of a second basketball court, for the construction of a football and a tennis field and finally for the construction of an open swimming pool. The purpose of the above is the final decision on whether the investment that will concern the expansion of sports facilities should be made. Furthermore we have made two SWOT analyses. The first one concerning the sports center before the expansion of the sports facilities and the second one concerns the sports center after the expansion. Finally the conclusions and the future actions that can be done in the indoor athletic center are recorded.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟικονομοτεχνική μελέτη του κλειστού αθλητικού κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης» και μελέτη βιωσιμότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.el
dc.titleFeasibility study of “Markos Karanastasis” athletic center of Hellenic Mediterranean University for expanding facilities and services.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠαντελάκης, Μάρκοςel
heal.creatorNamePantelakis, Markosen
heal.publicationDate2020-07-16
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9588
heal.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει το κλειστό αθλητικό κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Μάρκος Καραναστάσης». Γίνεται λεπτομερή καταγραφή των διαστάσεων όλων των χώρων του κλειστού αθλητικού κέντρου με φωτογραφικό υλικό και στη συνέχεια τον τρόπο χρήσης του κάθε χώρου ξεχωριστά. Έπειτα καταγράφεται ένας ετήσιος συνολικός απολογισμός ελάχιστων και μέγιστων εσόδων του κάθε χώρου εκμετάλλευσης και τον τρόπο η οποία αυτή γίνεται. Στη συνέχεια γίνεται οικονομοτεχνική αξιολόγηση επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα αναλύονται οι οικονομικοί δείκτες NPV, IRR και PP σε βάθος πενταετίας, για την επέκταση δεύτερου προπονητικού γηπέδου μπάσκετ, την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, τένις και τέλος για την κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου. Σκοπός των παραπάνω είναι η τελική απόφαση για το αν θα πρέπει να γίνει η επένδυση που θα αφορά την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή δύο αναλύσεων SWOT, μία που αφορά το αθλητικό κέντρο πριν την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και μία που αφορά το αθλητικό κέντρο μετά την επέκταση. Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές δράσεις που μπορούν να γίνουν στο κλειστό αθλητικό κέντρο.el
heal.abstractThe following thesis describes the indoor athletic center of the Hellenic Mediterranean University “Markos Karanastasis”. There is a detailed recording of the dimensions of all the spaces with photographic material and the way each of these spaces used separately. Afterward there is an annual total report of the minimum and maximum revenues of each operating space. Then there is an economic – technical evaluation of the expansion of sports facilities. Specifically the economic indicators of NPV, IRR and PP are analyzed in a five years plan for the construction of a second basketball court, for the construction of a football and a tennis field and finally for the construction of an open swimming pool. The purpose of the above is the final decision on whether the investment that will concern the expansion of sports facilities should be made. Furthermore we have made two SWOT analyses. The first one concerning the sports center before the expansion of the sports facilities and the second one concerns the sports center after the expansion. Finally the conclusions and the future actions that can be done in the indoor athletic center are recorded.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΟικονομοτεχνική μελέτη του κλειστού αθλητικού κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης» και μελέτη βιωσιμότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.el
heal.titleFeasibility study of “Markos Karanastasis” athletic center of Hellenic Mediterranean University for expanding facilities and services.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Κλειστό Γυμναστήριο "Μάρκος Καραναστάσης", οικονομοτεχνική μελέτη, αθλητικές εγκαταστάσειςel
heal.keywordHellenic Mediterranean University, Indoor Gym “Markos Karanastasis”, economotechnical study, sports facilitiesen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαραπιδάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameKarapidakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States