Εμφάνιση απλής εγγραφής

The use of search engine optimization (S.E.O) techniques in marketing.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠροβιμάι, Φράντσιel
dc.creatorProvimai, Frantsien
dc.date.accessioned2020-07-24T20:41:07Z
dc.date.available2020-07-24T20:41:07Z
dc.date.issued2020-07-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9607
dc.description.abstractΗ βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) αποτελείται από μερικές τεχνικές, τρόπους και μεθόδους μέσω τον οποίων ένας ιστότοπος (Web) μπορεί να ανέβει κατηγορία και να εμφανίζεται στα κορυφαία αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστοτόπων, οι οποίοι μέσω στατικών τοποθεσιών του Web, πρέπει να χρησιμοποιήσουν έναν επαγγελματικό προγραμματισμό συμβατό με SEO σε συνδυασμό με δυναμικές τοποθεσίες Web και με ορισμένα έτοιμα μοντέλα – επεκτάσεις (Plugins), ώστε σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί το SEO. Το κύριο πρόβλημα για όλους τους κατόχους ιστοτόπων είναι η χαμηλή κατάταξη της ιστοσελίδας τους (Page Rank - PR), η επισκεψιμότητα, η χρήση και η προβολή της τοποθεσίας Web στις μηχανές αναζήτησης. Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές SEO για να βελτιωθεί η PR, η κυκλοφορία, η χρήση και οι προβολές των ιστοτόπων με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τις πρώτες θέσεις στην Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Results Page - SERP). Στην παρούσα εργασία έγινε μια ανάλυση της θεωρίας της βελτίωσης του SEO, χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία και ως εκ τούτου τη βελτίωση της στρατηγικής μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύθηκαν εργαλεία και βελτιστοποίησης SEO που παρέχονται από τις μηχανές αναζήτησης καθώς έγινε και πρακτική υλοποίηση ενός εργαλείου SEO. Στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται και δίνονται ως συμβουλές βελτίωσης στρατηγικής μάρκετινγκ όλα τα βήματα και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη αυτού του στόχου.el
dc.description.abstractSearch engine optimization consists of some techniques, ways, and methods through which a website can be ranked and appear in the top of search engine searches. There are several types of websites that, through static web sites, need to use SEO-friendly business planning in conjunction with dynamic Web sites and some plug-ins to improve SEO. The main problem for all website owners is the low ranking of their website (Page Rank - PR), the traffic and use and visibility of the website in search engines. So, different SEO techniques should be used to improve the PR, traffic, use and visibility of the sites and gain the top positions on the Search Engine Results Page (SERP).In the current thesis there has been an analysis of the theory of improving SEO, using the proper tools and as a result improving the marketing strategy. The SEO optimization tools provided by the search engines were also analyzed and were also presented an example of using search SEO tools. The fourth chapter summarizes and advises all the steps and actions that need to be taken to achieve this goal.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ χρήση των τεχνικών βελτιστοποίησης για μηχανές αναζητήσεις (S.E.O) στο μάρκετινγκ.el
dc.titleThe use of search engine optimization (S.E.O) techniques in marketing.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠροβιμάι, Φράντσιel
heal.creatorNameProvimai, Frantsien
heal.publicationDate2020-07-24
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9607
heal.abstractΗ βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) αποτελείται από μερικές τεχνικές, τρόπους και μεθόδους μέσω τον οποίων ένας ιστότοπος (Web) μπορεί να ανέβει κατηγορία και να εμφανίζεται στα κορυφαία αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστοτόπων, οι οποίοι μέσω στατικών τοποθεσιών του Web, πρέπει να χρησιμοποιήσουν έναν επαγγελματικό προγραμματισμό συμβατό με SEO σε συνδυασμό με δυναμικές τοποθεσίες Web και με ορισμένα έτοιμα μοντέλα – επεκτάσεις (Plugins), ώστε σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί το SEO. Το κύριο πρόβλημα για όλους τους κατόχους ιστοτόπων είναι η χαμηλή κατάταξη της ιστοσελίδας τους (Page Rank - PR), η επισκεψιμότητα, η χρήση και η προβολή της τοποθεσίας Web στις μηχανές αναζήτησης. Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές SEO για να βελτιωθεί η PR, η κυκλοφορία, η χρήση και οι προβολές των ιστοτόπων με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τις πρώτες θέσεις στην Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Results Page - SERP). Στην παρούσα εργασία έγινε μια ανάλυση της θεωρίας της βελτίωσης του SEO, χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία και ως εκ τούτου τη βελτίωση της στρατηγικής μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύθηκαν εργαλεία και βελτιστοποίησης SEO που παρέχονται από τις μηχανές αναζήτησης καθώς έγινε και πρακτική υλοποίηση ενός εργαλείου SEO. Στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται και δίνονται ως συμβουλές βελτίωσης στρατηγικής μάρκετινγκ όλα τα βήματα και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη αυτού του στόχου.el
heal.abstractSearch engine optimization consists of some techniques, ways, and methods through which a website can be ranked and appear in the top of search engine searches. There are several types of websites that, through static web sites, need to use SEO-friendly business planning in conjunction with dynamic Web sites and some plug-ins to improve SEO. The main problem for all website owners is the low ranking of their website (Page Rank - PR), the traffic and use and visibility of the website in search engines. So, different SEO techniques should be used to improve the PR, traffic, use and visibility of the sites and gain the top positions on the Search Engine Results Page (SERP).In the current thesis there has been an analysis of the theory of improving SEO, using the proper tools and as a result improving the marketing strategy. The SEO optimization tools provided by the search engines were also analyzed and were also presented an example of using search SEO tools. The fourth chapter summarizes and advises all the steps and actions that need to be taken to achieve this goal.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΗ χρήση των τεχνικών βελτιστοποίησης για μηχανές αναζητήσεις (S.E.O) στο μάρκετινγκ.el
heal.titleThe use of search engine optimization (S.E.O) techniques in marketing.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordPageRank, τοποθεσία web, μηχανές αναζήτησης, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησηςel
heal.keywordPageRank, web site, μηχανές αναζήτησης, search engine optimizationen
heal.advisorNameΠερακάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNamePerakakis, Emmanouilen
heal.advisorID.emailmperakakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States