Εμφάνιση απλής εγγραφής

Study for the installation of a pumped-hydro storage and wind farm system in Samos Island .

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜπουζουνιεράκης, Νικόλαοςel
dc.creatorMpouzounierakis, Nikolaosen
dc.date.accessioned2020-09-23T15:34:41Z
dc.date.available2020-09-23T15:34:41Z
dc.date.issued2020-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9643
dc.description.abstractΣτην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νησιών τα οποία δεν είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό σύστημα ενέργειας. Ωστόσο, πολλά εξ αυτών παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναμικό (μορφές ΑΠΕ). Εκμεταλλευόμενοι το δυναμικό αυτό και εγκαθιστώντας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, η λειτουργία των εν λόγω νησιών βελτιώνεται σημαντικά. Μια από τις πιο ώριμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα είναι το λεγόμενο σύστημα αντλησιοταμίευσης. Ο ρόλος, το οποίο αυτό αναλαμβάνει, είναι της εξισορρόπησης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσομοιάσει μια εγκατάσταση συστήματος αντλησιοταμίευσης και αιολικού πάρκου στο νησί της Σάμου και να εξετάσει την επίδραση του στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) της Σάμου.el
dc.description.abstractIn Greece there is a large number of islands which are not connected with the main interconnected Greek power system. However, many of them present a significant amount of wind and solar potential (type of RES). Taking advantage of this potential and install large-scale energy storage, the operation of these islands will significantly improve. One of the most mature large-scale energy storage technologies is the pumped hydro storage. The role, which has to take over, is balance between energy production and demand. The purpose of this Thesis is to simulate a hybrid power station consisting of a pumped hydro storage installation and a wind park in Samos Island and evaluate the effects of this system to the existing power system of Samos.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΜελέτη εγκατάστασης συστήματος αντλησιοταμίευσης και αιολικού πάρκου για το νησί της Σάμου.el
dc.titleStudy for the installation of a pumped-hydro storage and wind farm system in Samos Island .en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜπουζουνιεράκης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameMpouzounierakis, Nikolaosen
heal.publicationDate2020-09-23
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9643
heal.abstractΣτην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νησιών τα οποία δεν είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό σύστημα ενέργειας. Ωστόσο, πολλά εξ αυτών παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναμικό (μορφές ΑΠΕ). Εκμεταλλευόμενοι το δυναμικό αυτό και εγκαθιστώντας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, η λειτουργία των εν λόγω νησιών βελτιώνεται σημαντικά. Μια από τις πιο ώριμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα είναι το λεγόμενο σύστημα αντλησιοταμίευσης. Ο ρόλος, το οποίο αυτό αναλαμβάνει, είναι της εξισορρόπησης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσομοιάσει μια εγκατάσταση συστήματος αντλησιοταμίευσης και αιολικού πάρκου στο νησί της Σάμου και να εξετάσει την επίδραση του στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) της Σάμου.el
heal.abstractIn Greece there is a large number of islands which are not connected with the main interconnected Greek power system. However, many of them present a significant amount of wind and solar potential (type of RES). Taking advantage of this potential and install large-scale energy storage, the operation of these islands will significantly improve. One of the most mature large-scale energy storage technologies is the pumped hydro storage. The role, which has to take over, is balance between energy production and demand. The purpose of this Thesis is to simulate a hybrid power station consisting of a pumped hydro storage installation and a wind park in Samos Island and evaluate the effects of this system to the existing power system of Samos.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΜελέτη εγκατάστασης συστήματος αντλησιοταμίευσης και αιολικού πάρκου για το νησί της Σάμου.el
heal.titleStudy for the installation of a pumped-hydro storage and wind farm system in Samos Island .en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμελέτη, εγκατάσταση, αντλησιοταμιέυση, αιολικό πάρκο, Σάμοςel
heal.keywordstudy, installation, pumped-hydro storge, wind system, Samos islanden
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής