Εμφάνιση απλής εγγραφής

Energy upgrade of a detached house.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαλούδη, Νίκηel
dc.creatorKaloudi, Nikien
dc.date.accessioned2020-09-29T15:21:09Z
dc.date.available2020-09-29T15:21:09Z
dc.date.issued2020-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9652
dc.description.abstractΗ συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων οδηγεί στην άμεση ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή ένωση με την θέσπιση τεχνικών οδηγιών που στοχεύουν σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική για όλα τα κράτη μέλη της. Ο κτηριακός τομέας ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Στην παρούσα Πτυχιακή εργασία μελετάται η ενεργειακή αναβάθμιση μιας υφιστάμενης οικίας σε 3 διαφορετικούς τομείς: 1. Νερό: Εξοικονόμηση νερού με συλλογή, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση 2. Θέρμανση: Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης – Μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε λέβητα πέλλετ 3. Ηλεκτρισμός: Εξοικονόμηση ηλεκτρισμού με εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων με διασυνδεμένο σύστημα στο ρεύμα (net metering). Τέλος αναλύονται οι παραπάνω παρεμβάσεις και συγκρίνεται το κόστος, η ενέργεια που εξοικονομείται και η μακροπρόθεσμη απόσβεση.el
dc.description.abstractThe continuous and increasing global energy consumption coupled with the significant reduction in fossil fuel stocks leads to the urgent need to improve the energy behavior of buildings in order to reduce energy consumption. To this end, there is a concerted effort by the European Union with the adoption of technical guidelines aimed at a common energy policy for all its Member States. The building sector accounts for about 40% of total world energy consumption. The present thesis studies the energy upgrading of an existing home in 3 different areas: 1. Water: Water saving by collecting, storing and reusing 2. Heating: Heating system replacement – Converting an oil boiler to a pellet boiler 3. Electricity: Electricity saving by installing photovoltaic panels with a net metering system. Finally, the above mentioned interventions are analyzed, and costs, energy savings and long-term depreciation are compared.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΕνεργειακή αναβάθμιση οικίας.el
dc.titleEnergy upgrade of a detached house.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαλούδη, Νίκηel
heal.creatorNameKaloudi, Nikien
heal.publicationDate2020-09-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9652
heal.abstractΗ συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων οδηγεί στην άμεση ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή ένωση με την θέσπιση τεχνικών οδηγιών που στοχεύουν σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική για όλα τα κράτη μέλη της. Ο κτηριακός τομέας ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Στην παρούσα Πτυχιακή εργασία μελετάται η ενεργειακή αναβάθμιση μιας υφιστάμενης οικίας σε 3 διαφορετικούς τομείς: 1. Νερό: Εξοικονόμηση νερού με συλλογή, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση 2. Θέρμανση: Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης – Μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε λέβητα πέλλετ 3. Ηλεκτρισμός: Εξοικονόμηση ηλεκτρισμού με εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων με διασυνδεμένο σύστημα στο ρεύμα (net metering). Τέλος αναλύονται οι παραπάνω παρεμβάσεις και συγκρίνεται το κόστος, η ενέργεια που εξοικονομείται και η μακροπρόθεσμη απόσβεση.el
heal.abstractThe continuous and increasing global energy consumption coupled with the significant reduction in fossil fuel stocks leads to the urgent need to improve the energy behavior of buildings in order to reduce energy consumption. To this end, there is a concerted effort by the European Union with the adoption of technical guidelines aimed at a common energy policy for all its Member States. The building sector accounts for about 40% of total world energy consumption. The present thesis studies the energy upgrading of an existing home in 3 different areas: 1. Water: Water saving by collecting, storing and reusing 2. Heating: Heating system replacement – Converting an oil boiler to a pellet boiler 3. Electricity: Electricity saving by installing photovoltaic panels with a net metering system. Finally, the above mentioned interventions are analyzed, and costs, energy savings and long-term depreciation are compared.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΕνεργειακή αναβάθμιση οικίας.el
heal.titleEnergy upgrade of a detached house.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.classificationURIDDCel
heal.keywordenergy upgrade, house, water, heating , electricity, rainwater, biomass, pellet, renewable energy sources, photovoltaic panelen
heal.keywordενεργειακή αναβάθμιση, οικία, νερό, θέρμανση, ηλεκτρισμός, βρόχινο νερό, βιομάζα, pellet, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκό πάνελel
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής