Εμφάνιση απλής εγγραφής

The publicly listed at Stock Exchange of Athens businesses of Crete and the analysis of financial figures 2012-2018.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒαφάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorΠαρασκευάς, Εμμανουήλel
dc.creatorΠρασάκης, Νικόλαοςel
dc.creatorVafakis, Ioannisen
dc.creatorParaskevas, Emmanouilen
dc.creatorPrasakis, Nikolaosen
dc.date.accessioned2020-11-18T19:44:20Z
dc.date.available2020-11-18T19:44:20Z
dc.date.issued2020-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9728
dc.description.abstractΟι 7 επιχειρήσεις της Κρήτης στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών 1.Καράτζης Α.Ε. 2.Creta Farm 3. Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. 4. Anek Lines 5. Minoan Lines 6. Παγκρητια Συνεταιριστική Τράπεζα 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Κρήτη βρίσκεται στην 3η θέση σε αριθμό επιχειρήσεων στην Ελλάδα με 5,98% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελλάδα. Η περιφέρεια του Ηρακλείου είναι πρώτη σε σύνολο επιχειρήσεων στην Κρήτη και ακολουθούν τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Η περιφέρεια της Κρήτης εξειδικεύεται στο κλάδο της γεωργίας, του εμπορίου-τουρισμού και των κατασκευών. Επιπλέον το 59% των εξαγωγών της Κρήτης αφορούν προϊόντα του αγροτικού τομέα με κυρίαρχο το ελαιόλαδο. Η Γερμάνια και η Ιταλία απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Ελλάδας.Tέλος στην εργασία υπάρχουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και ανάλυση των οικονομικών μεγεθών με αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και δραστηριότητας.el
dc.description.abstractThe 7 businesses of Crete at Stock Exchange of Athens 1.Karatzhs A.E. 2. Creta Farm 3. Plastika Kritis Α.Ε. 4. Anek Lines 5. Minaon Lines 6. Pancreta Cooperative Bank 7. Cooperative Bank of Chania Crete is located in 3rd place in number of companies in Greece with 5,98% of all Greek companies. The region of Heraklion is the first in all Cretan businesses and followed by Chania, Rethymnon and Lasithi. The region of Crete specializes in the industry of agriculture, trade-tourism and construction.In addition 59% of Cretan exports concern products of the agricultural sector with olive oil predominant. Germany and Italy absorb the largest percentage of Greece’s exports. Finally, in the undergraduate work there are information about the businesses and analysis of financial figures with liquidity ratios, efficiency indicators, capital structure and activity indicators.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Accounting and Finance Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι 7 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις της Κρήτης και η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών 2012-2018.el
dc.titleThe publicly listed at Stock Exchange of Athens businesses of Crete and the analysis of financial figures 2012-2018.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒαφάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNameΠαρασκευάς, Εμμανουήλel
heal.creatorNameΠρασάκης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameVafakis, Ioannisen
heal.creatorNameParaskevas, Emmanouilen
heal.creatorNamePrasakis, Nikolaosen
heal.publicationDate2020-11-18
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9728
heal.abstractΟι 7 επιχειρήσεις της Κρήτης στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών 1.Καράτζης Α.Ε. 2.Creta Farm 3. Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. 4. Anek Lines 5. Minoan Lines 6. Παγκρητια Συνεταιριστική Τράπεζα 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Κρήτη βρίσκεται στην 3η θέση σε αριθμό επιχειρήσεων στην Ελλάδα με 5,98% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελλάδα. Η περιφέρεια του Ηρακλείου είναι πρώτη σε σύνολο επιχειρήσεων στην Κρήτη και ακολουθούν τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Η περιφέρεια της Κρήτης εξειδικεύεται στο κλάδο της γεωργίας, του εμπορίου-τουρισμού και των κατασκευών. Επιπλέον το 59% των εξαγωγών της Κρήτης αφορούν προϊόντα του αγροτικού τομέα με κυρίαρχο το ελαιόλαδο. Η Γερμάνια και η Ιταλία απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Ελλάδας.Tέλος στην εργασία υπάρχουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και ανάλυση των οικονομικών μεγεθών με αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και δραστηριότητας.el
heal.abstractThe 7 businesses of Crete at Stock Exchange of Athens 1.Karatzhs A.E. 2. Creta Farm 3. Plastika Kritis Α.Ε. 4. Anek Lines 5. Minaon Lines 6. Pancreta Cooperative Bank 7. Cooperative Bank of Chania Crete is located in 3rd place in number of companies in Greece with 5,98% of all Greek companies. The region of Heraklion is the first in all Cretan businesses and followed by Chania, Rethymnon and Lasithi. The region of Crete specializes in the industry of agriculture, trade-tourism and construction.In addition 59% of Cretan exports concern products of the agricultural sector with olive oil predominant. Germany and Italy absorb the largest percentage of Greece’s exports. Finally, in the undergraduate work there are information about the businesses and analysis of financial figures with liquidity ratios, efficiency indicators, capital structure and activity indicators.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Accounting and Finance Dept.en
heal.titleΟι 7 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις της Κρήτης και η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών 2012-2018.el
heal.titleThe publicly listed at Stock Exchange of Athens businesses of Crete and the analysis of financial figures 2012-2018.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εισηγμένη εταιρεία, αιθμοδείκτες, Κρήτηel
heal.keywordAthens Stock Exchange, listed company, ratios, Creteen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΓιαννούλης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameGiannoulis, Ioannisen
heal.advisorID.emailyy@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States