Εμφάνιση απλής εγγραφής

The economic impact of tourism: a comparative analysis of European countries.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚώστοβα Τοντόροβα, Μαρίαel
dc.creatorKostova Tontorova, Mariaen
dc.creatorΣκαντζάκη, Φωτεινήel
dc.creatorSkantzaki, Foteinien
dc.date.accessioned2020-12-01T20:37:27Z
dc.date.available2020-12-01T20:37:27Z
dc.date.issued2020-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9738
dc.description.abstractΟ τουρισμός εκτός από ταξίδια αναψυχής, ψυχαγωγίας και εξερεύνηση διαφορετικών πολιτισμών είναι και μια τεράστια βιομηχανία, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη, την απασχόληση και το εμπόριο μιας χώρας. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες ο τουρισμός είναι μια βασική πηγή εσόδων. Στην βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι για την μέτρηση του αντίκτυπου των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια οικονομία. Η ανάλυση εισροών-εκροών είναι μια σημαντική μέθοδος που εφαρμόζεται για τη μέτρηση του αντίκτυπου της τουριστικής ζήτησης στο επίπεδο παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων οικονομικών τομέων. Σε αυτή τη διατριβή, η ανάλυση εισροών-εκροών εφαρμόζεται για τη συγκριτική μελέτη επιλεγμένων οικονομιών (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο). Υπολογίζονται οι πολλαπλασιαστές παραγωγής όλων των χωρών και συγκρίνονται οι οικονομικές επιπτώσεις των τουριστικών τομέων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολλαπλασιαστές εκροών της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλότεροι από αυτούς των εξεταζόμενων χωρών. Έτσι, ο οικονομικός αντίκτυπος και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της τουριστικής ζήτησης είναι σχετικά χαμηλότερο στην Ελλάδα.el
dc.description.abstractApart from leisure, entertainment and exploring different cultures, tourism is also an important industry, which affects the growth, employment and trade of a country. Tourism is a major source of income. In the literature, different methods are used to measure the impact of tourism activities in an economy. Input-Output analysis is an important method applied for measuring the impact of tourism demand on the production level, considering the interrelations among the different economic sectors. In this thesis, input-output analysis is applied for the comparative study of selected economies (Greece, Spain, Italy, Portugal, Germany, Netherlands, France, Belgium ). The output multipliers of all countries are estimated and the economic impact of the tourism sectors are compared. The results show that the Greek economy's output multipliers are lower than those of the examined countries. Thus, the economic impact and the multiplying effect of tourism demand is relatively lower in Greece.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού: Μια συγκριτική ανάλυση ευρωπαϊκών χωρών.el
dc.titleThe economic impact of tourism: a comparative analysis of European countries.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚώστοβα Τοντόροβα, Μαρίαel
heal.creatorNameKostova Tontorova, Mariaen
heal.creatorNameΣκαντζάκη, Φωτεινήel
heal.creatorNameSkantzaki, Foteinien
heal.publicationDate2020-12-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9738
heal.abstractΟ τουρισμός εκτός από ταξίδια αναψυχής, ψυχαγωγίας και εξερεύνηση διαφορετικών πολιτισμών είναι και μια τεράστια βιομηχανία, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη, την απασχόληση και το εμπόριο μιας χώρας. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες ο τουρισμός είναι μια βασική πηγή εσόδων. Στην βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι για την μέτρηση του αντίκτυπου των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια οικονομία. Η ανάλυση εισροών-εκροών είναι μια σημαντική μέθοδος που εφαρμόζεται για τη μέτρηση του αντίκτυπου της τουριστικής ζήτησης στο επίπεδο παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων οικονομικών τομέων. Σε αυτή τη διατριβή, η ανάλυση εισροών-εκροών εφαρμόζεται για τη συγκριτική μελέτη επιλεγμένων οικονομιών (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο). Υπολογίζονται οι πολλαπλασιαστές παραγωγής όλων των χωρών και συγκρίνονται οι οικονομικές επιπτώσεις των τουριστικών τομέων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολλαπλασιαστές εκροών της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλότεροι από αυτούς των εξεταζόμενων χωρών. Έτσι, ο οικονομικός αντίκτυπος και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της τουριστικής ζήτησης είναι σχετικά χαμηλότερο στην Ελλάδα.el
heal.abstractApart from leisure, entertainment and exploring different cultures, tourism is also an important industry, which affects the growth, employment and trade of a country. Tourism is a major source of income. In the literature, different methods are used to measure the impact of tourism activities in an economy. Input-Output analysis is an important method applied for measuring the impact of tourism demand on the production level, considering the interrelations among the different economic sectors. In this thesis, input-output analysis is applied for the comparative study of selected economies (Greece, Spain, Italy, Portugal, Germany, Netherlands, France, Belgium ). The output multipliers of all countries are estimated and the economic impact of the tourism sectors are compared. The results show that the Greek economy's output multipliers are lower than those of the examined countries. Thus, the economic impact and the multiplying effect of tourism demand is relatively lower in Greece.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΟικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού: Μια συγκριτική ανάλυση ευρωπαϊκών χωρών.el
heal.titleThe economic impact of tourism: a comparative analysis of European countries.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτουρισμός, οικονομικός αντίκτυπος, ανάλυση εισροών - εκροών, τουριστικοί τομείςel
heal.keywordtourism, economic impact, input-output analysis, tourism sectorsen
heal.advisorNameΜαρκάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameMarkaki, Mariaen
heal.advisorID.emailmmarkaki@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States