Εμφάνιση απλής εγγραφής

Psychogenic anorexia: etiology, treatment and nursing approach.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤαμπακάκη, Αριάδνη-Κωνσταντίναel
dc.creatorTampakaki, Ariadni-Konstantinaen
dc.date.accessioned2021-03-04T13:03:24Z
dc.date.available2021-03-04T13:03:24Z
dc.date.issued2021-03-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9793
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να οριστεί η κατάσταση της ψυχογενούς ανορεξίας, να προσδιοριστεί εννοιολογικά και να υπάρξει στη συνέχεια αριθμητική παρουσίαση του φαινομένου, αλλά και μια γενικότερη οπτική το τι ισχύει σήμερα. Επίσης έγινε μελέτη για την αιτιοπαθογένεια, θεραπεία και νοσηλευτική προσέγγιση. Για τη διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο ερευνητικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 10 άρθρα. Τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα αφορούν κυρίως εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του ορισμού της ψυχογενούς ανορεξίας. Επιπλέον, κάνουν σημαντικές επισημάνσεις για τα άτομα με ψυχογενή ανορεξίας καθώς και τις δυσκολίες στην ομαλοποίηση της καθημερινότητας.el
dc.description.abstractThe purpose of this study was to define the state of psychogenic anorexia, to conceptualize it and then to provide a numerical presentation of the phenomenon, as well as a more general view of what is happening today. A study was also conducted on the causes and pathogenesis, treatments and nursing approach. A systematic literature review of the international literature was carried out to complete this study. A total of 10 articles were used in the research part. The findings of the research mainly concern conceptual clarifications of the definition of psychogenic anorexia. In addition, they make important points for people with psychogenic anorexia as well as the difficulties in normalizing their daily lives.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΨυχογενής ανορεξία: αιτιοπαθογένεια, θεραπεία και νοσηλευτική προσέγγιση.el
dc.titlePsychogenic anorexia: etiology, treatment and nursing approach.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤαμπακάκη, Αριάδνη-Κωνσταντίναel
heal.creatorNameTampakaki, Ariadni-Konstantinaen
heal.publicationDate2021-03-04
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9793
heal.abstractΣκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να οριστεί η κατάσταση της ψυχογενούς ανορεξίας, να προσδιοριστεί εννοιολογικά και να υπάρξει στη συνέχεια αριθμητική παρουσίαση του φαινομένου, αλλά και μια γενικότερη οπτική το τι ισχύει σήμερα. Επίσης έγινε μελέτη για την αιτιοπαθογένεια, θεραπεία και νοσηλευτική προσέγγιση. Για τη διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο ερευνητικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 10 άρθρα. Τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα αφορούν κυρίως εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του ορισμού της ψυχογενούς ανορεξίας. Επιπλέον, κάνουν σημαντικές επισημάνσεις για τα άτομα με ψυχογενή ανορεξίας καθώς και τις δυσκολίες στην ομαλοποίηση της καθημερινότητας.el
heal.abstractThe purpose of this study was to define the state of psychogenic anorexia, to conceptualize it and then to provide a numerical presentation of the phenomenon, as well as a more general view of what is happening today. A study was also conducted on the causes and pathogenesis, treatments and nursing approach. A systematic literature review of the international literature was carried out to complete this study. A total of 10 articles were used in the research part. The findings of the research mainly concern conceptual clarifications of the definition of psychogenic anorexia. In addition, they make important points for people with psychogenic anorexia as well as the difficulties in normalizing their daily lives.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΨυχογενής ανορεξία: αιτιοπαθογένεια, θεραπεία και νοσηλευτική προσέγγιση.el
heal.titlePsychogenic anorexia: etiology, treatment and nursing approach.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordνευρική ανορεξία, διατροφική διαταραχή, θεραπεία, νοσηλευτική παρέμβασηel
heal.keywordanorexia nervosa, eating disorder, therapy, nursing interventionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαρτσωνάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameKartsonaki, Mariaen
heal.advisorID.emailmarikartso@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States