Εμφάνιση απλής εγγραφής

Methods of advertising and use of advertising on websites of Greek online stores.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣιμιτζής, Ιωάννηςel
dc.creatorSimitzis, Ioannisen
dc.date.accessioned2021-03-16T15:50:15Z
dc.date.available2021-03-16T15:50:15Z
dc.date.issued2021-03-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9814
dc.description.abstractΣτη παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο τι είναι διαφήμιση, στην ιστορική της εξέλιξη, στο πως είναι η διαφήμιση στην Ελλάδα, στις μεθόδους που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες και στις τεχνικές τους, ενώ παράλληλα δίνονται κατανοητοί οι στόχοι και τα ειδή της. Έπειτα, υπογραμμίζεται ο ορισμός του internet, η ιστορική του εξέλιξη και τα οφέλη του. Πρόσθετα, γίνεται μια προσέγγιση στη σχέση διαφήμισης και internet, στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και τους λόγους που χρησιμοποιείται το internet ως διαφημιστικό μέσο. Επιπλέον, μιλάει για το Relationship Marketing, για τη δύναμη των πελατών και τις προκλήσεις των καταναλωτών. Γίνεται αναφορά στη σημαντικότητα του εμπορικού σήματος καθώς και στη χρησιμότητα του e-mail. Επίσης, λόγος για τον τρόπο προώθησης της επιχείρησης μέσω internet, για την οργάνωση του διαφημιστικού και προωθητικού προγράμματος των επιχειρήσεων στο internet αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα. Έπειτα, αναλύονται οι έξυπνες λύσεις εν μέσω κρίσης και γίνεται αναφορά σε επιτυχημένες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο διεξάγεται μια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν ότι το online Marketing βοηθάει στην προβολή και στην αύξηση των εσόδων μιας επιχείρησης.el
dc.description.abstractIn the present work, reference is made to what advertising is, in its historical development, in what advertising is in Greece, in the methods used by various companies and in their techniques, while at the same time its goals and types are understood. Then the definition of the internet, its historical development and its benefits are underlined. Additionally, there is an approach to the relationship between advertising and the internet, the services used by businesses and the reasons why the internet is used as an advertising medium. In addition, we talk about Relationship Marketing, the power of customers and the challenges of consumers. Afterwards we reference to the importance of the brand as well as the usefulness of e-mail. Also, we discuss how to promote the business via the internet, the organization of the advertising and promotional program of businesses on the internet and in electronic media. Then the smart solutions in the midst of crisis are analyzed and reference is made to successful e-commerce companies in Greece. Finally, a survey is conducted, the results of which show that online Marketing helps to promote and increase a company's revenue.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜέθοδοι προβολής και χρήσης της διαφήμισης σε διαδικτυακούς τόπους ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.el
dc.titleMethods of advertising and use of advertising on websites of Greek online stores.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣιμιτζής, Ιωάννηςel
heal.creatorNameSimitzis, Ioannisen
heal.publicationDate2021-03-16
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9814
heal.abstractΣτη παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο τι είναι διαφήμιση, στην ιστορική της εξέλιξη, στο πως είναι η διαφήμιση στην Ελλάδα, στις μεθόδους που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες και στις τεχνικές τους, ενώ παράλληλα δίνονται κατανοητοί οι στόχοι και τα ειδή της. Έπειτα, υπογραμμίζεται ο ορισμός του internet, η ιστορική του εξέλιξη και τα οφέλη του. Πρόσθετα, γίνεται μια προσέγγιση στη σχέση διαφήμισης και internet, στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και τους λόγους που χρησιμοποιείται το internet ως διαφημιστικό μέσο. Επιπλέον, μιλάει για το Relationship Marketing, για τη δύναμη των πελατών και τις προκλήσεις των καταναλωτών. Γίνεται αναφορά στη σημαντικότητα του εμπορικού σήματος καθώς και στη χρησιμότητα του e-mail. Επίσης, λόγος για τον τρόπο προώθησης της επιχείρησης μέσω internet, για την οργάνωση του διαφημιστικού και προωθητικού προγράμματος των επιχειρήσεων στο internet αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα. Έπειτα, αναλύονται οι έξυπνες λύσεις εν μέσω κρίσης και γίνεται αναφορά σε επιτυχημένες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο διεξάγεται μια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν ότι το online Marketing βοηθάει στην προβολή και στην αύξηση των εσόδων μιας επιχείρησης.el
heal.abstractIn the present work, reference is made to what advertising is, in its historical development, in what advertising is in Greece, in the methods used by various companies and in their techniques, while at the same time its goals and types are understood. Then the definition of the internet, its historical development and its benefits are underlined. Additionally, there is an approach to the relationship between advertising and the internet, the services used by businesses and the reasons why the internet is used as an advertising medium. In addition, we talk about Relationship Marketing, the power of customers and the challenges of consumers. Afterwards we reference to the importance of the brand as well as the usefulness of e-mail. Also, we discuss how to promote the business via the internet, the organization of the advertising and promotional program of businesses on the internet and in electronic media. Then the smart solutions in the midst of crisis are analyzed and reference is made to successful e-commerce companies in Greece. Finally, a survey is conducted, the results of which show that online Marketing helps to promote and increase a company's revenue.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΜέθοδοι προβολής και χρήσης της διαφήμισης σε διαδικτυακούς τόπους ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.el
heal.titleMethods of advertising and use of advertising on websites of Greek online stores.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordonline marketing, social media marketing, search engine optimization, internet, διαφήμιση στο διαδίκτυοel
heal.keywordonline marketing, social media marketing, search engine optimization, Internet, internet advertisingen
heal.advisorNameΜαστοράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameMastorakis, Georgiosen
heal.advisorID.emailgmastorakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States