Εμφάνιση απλής εγγραφής

Tourist destination analysis: the case of Kavala.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚιουρτζιάδης, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorKiourtziadis, Konstantinosen
dc.date.accessioned2021-03-29T08:11:27Z
dc.date.available2021-03-29T08:11:27Z
dc.date.issued2021-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9826
dc.description.abstractΟ νομός Καβάλας, όσο αφορά τον τουριστικό τομέα, έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του όπως όλες οι περιοχές, νομοί και χώρες. Συγκεκριμένα, βασίζεται ιδιαιτέρως στις Βαλκανικές χώρες και στον καλοκαιρινό τουρισμό. Λόγο των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και τον υπόλοιπων Βαλκανικών χωρών, οι περισσότεροι επισκέπτες της Καβάλας προέρχονται από τα Βαλκάνια. Όμως η Καβάλα είναι ένας νομός που μπορεί να υποστηρίξει και τον χειμερινό τουρισμό καθώς και μερικές εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού. Υπάρχει μεγάλος χώρος για βελτίωση και για έλξη περισσότερων επισκεπτών, αν και είναι δύσκολο λόγο ορισμένων συνθηκών. Παρ’ όλα αυτά, η πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και ιστορία, καθώς και τα αξιοθέατα, τα μνημεία, οι όμορφες παραλίες της κ.α, έλκει έναν ικανοποιητικό αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο.el
dc.description.abstractThe prefecture of Kavala, in terms of tourism sector, has its advantages and disadvantages like all regions, prefectures and countries. In particular, it relies heavily on Balkan countries and summer tourism. Due to the good relation between Greece and the rest of the Balkan countries, most visitors of Kavala come from the Balkans. However, Kavala is a prefecture that can support winter tourism as well as some alternative and special forms of tourism. There is a lot of room for improvement and to attract more visitors, although it is difficult due to some definitive conditions. Nevertheless, its rich cultural heritage and history, as well as its sights, monuments, beautiful beaches, etc. attracts a sufficient number of visitors each year.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑνάλυση για τον τουριστικό προορισμό της Καβάλας.el
dc.titleTourist destination analysis: the case of Kavala.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚιουρτζιάδης, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameKiourtziadis, Konstantinosen
heal.publicationDate2021-03-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9826
heal.abstractΟ νομός Καβάλας, όσο αφορά τον τουριστικό τομέα, έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του όπως όλες οι περιοχές, νομοί και χώρες. Συγκεκριμένα, βασίζεται ιδιαιτέρως στις Βαλκανικές χώρες και στον καλοκαιρινό τουρισμό. Λόγο των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και τον υπόλοιπων Βαλκανικών χωρών, οι περισσότεροι επισκέπτες της Καβάλας προέρχονται από τα Βαλκάνια. Όμως η Καβάλα είναι ένας νομός που μπορεί να υποστηρίξει και τον χειμερινό τουρισμό καθώς και μερικές εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού. Υπάρχει μεγάλος χώρος για βελτίωση και για έλξη περισσότερων επισκεπτών, αν και είναι δύσκολο λόγο ορισμένων συνθηκών. Παρ’ όλα αυτά, η πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και ιστορία, καθώς και τα αξιοθέατα, τα μνημεία, οι όμορφες παραλίες της κ.α, έλκει έναν ικανοποιητικό αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο.el
heal.abstractThe prefecture of Kavala, in terms of tourism sector, has its advantages and disadvantages like all regions, prefectures and countries. In particular, it relies heavily on Balkan countries and summer tourism. Due to the good relation between Greece and the rest of the Balkan countries, most visitors of Kavala come from the Balkans. However, Kavala is a prefecture that can support winter tourism as well as some alternative and special forms of tourism. There is a lot of room for improvement and to attract more visitors, although it is difficult due to some definitive conditions. Nevertheless, its rich cultural heritage and history, as well as its sights, monuments, beautiful beaches, etc. attracts a sufficient number of visitors each year.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΑνάλυση για τον τουριστικό προορισμό της Καβάλας.el
heal.titleTourist destination analysis: the case of Kavala.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτουριστικός προορισμός, τουρισμός, νομός Καβάλαςel
heal.keywordtourism destination, tourism, prefecture of Kavalaen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΞανθός, Γεώργιοςel
heal.advisorNameXanthos, Georgiosen
heal.advisorID.emailxanthosg@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States