Show simple item record

Mediterranean diet in pregnancy and lactation.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑργυρού, Μαρίαel
dc.creatorΣουβλάκη, Φωτεινήel
dc.creatorArgyrou, Mariaen
dc.creatorSouvlaki, Foteinien
dc.date.accessioned2021-05-11T07:30:49Z
dc.date.available2021-05-11T07:30:49Z
dc.date.issued2021-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9879
dc.description.abstractΗ σωστή διατροφή παίζει καίριο ρόλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας καθώς συμβάλλει στην καλή υγεία της μητέρας και στην φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και του νεογνού. Η μεσογειακή διατροφή συνιστά πρότυπο μοντέλο διατροφής το οποίο παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναλύσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Επιμέρους στόχοι αφορούν την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο τα συστατικά της μεσογειακής διατροφής μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα υγείας τόσο της μητέρας (εγκύου και θηλάζουσας) όσο και του εμβρύου και του νεογνού. Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε αναζήτηση λέξεων-κλειδιών (Mediterranean diet, pregnancy, off spring, child health, lactation, breastfeeding) σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και επιλεγμένους ιστότοπους (PubΜed, Medline, Scopus και Google scholar), με σκοπό την εύρεση επιστημονικών μελετών που σχετίζονται με την μεσογειακή διατροφή στην εγκυμοσύνη και την γαλουχία. Περιελήφθησα νμελέτες που είναι γραμμένες στα αγγλικά και στα ελληνικά με ημερομηνία δημοσίευσης από το 2000 και μετά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή κατά την διάρκεια της κύησης μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στην εμφάνιση επιπλοκών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης, ο πρόωρος τοκετός, η προεκλαμψία και το χαμηλό βάρος γέννησης των νεογνών. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής των εγκύων έχει συσχετιστεί θετικά με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών, παχυσαρκίας και καρδιομεταβολικών νοσημάτων, στα παιδιά. Όσο αφορά την επίδραση της μεσογειακής διατροφής κατά τη γαλουχία, τομητρικόγάλατωνγυναικώνπουχαρακτηρίζονταναπόυψηλήπροσκόλλησηστημεσογειακήδιατροφή, ήταν πλούσιο σε λιπαρά οξέα με υψηλή αντιοξειδωτική δράση. Ημεσογειακήδιατροφήέχειθετικήεπίπτωσηστηνυγείατηςμητέραςκαιτουνεογνού, γεγονόςπουευνοείτηνυιοθέτησητουσυγκεκριμένουπρότυπουδιατροφήςωςπροληπτικόμέτρογιατηνεμφάνισηνοσημάτωνκατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.el
dc.description.abstractProper nutrition plays a key role during pregnancy and lactation as it contributes to the good health of the mother and to the normal development of the fetus and the newborn baby. The Mediterranean diet is a standard diet model that has multiple health benefits. The purpose of this study was to analyze the latest scientific data related to the effect of Mediterranean diet on pregnancy and lactation. Specific objectives are to present how the ingredients of the Mediterranean diet can affect the health levels of both the mother (pregnant and lactating) and the fetus For the literature review, keywords (Mediterranean diet, pregnancy, offspring, child health, lactation, breastfeeding) were searched in electronic databases and selected sites (PubMed, Medline, Scopus and Google scholar), in order to find scientific studies related to the Mediterranean diet in pregnancy and lactation. Studies in English and Greek with publication date from 2000 and onwards were included. The results showed that adherence to the Mediterranean diet during pregnancy can be protective against the occurrence of complications such as gestational diabetes mellitus, preterm birth, preeclampsia and low birth weight of the neonates. At the same time, adoption of Mediterranean diet of pregnant women has been positively associated with reduced risk of allergies, obesity and cardiovascular diseases in children. Concerning the effect of the Mediterranean diet during lactation, women’s breast milk who were highly adherent to the Mediterranean diet, was rich in fatty acids with high antioxidant activity. Mediterranean diet has a positive impact on maternal and newborn health, which favors the adoption of this standard diet as a preventive measure for the emergence of diseases during a person's life.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΜεσογειακή Διατροφή στην εγκυμοσύνη και την γαλουχία.el
dc.titleMediterranean diet in pregnancy and lactation.en

healMeta

heal.creatorNameΑργυρού, Μαρίαel
heal.creatorNameΣουβλάκη, Φωτεινήel
heal.creatorNameArgyrou, Mariaen
heal.creatorNameSouvlaki, Foteinien
heal.publicationDate2021-05-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9879
heal.abstractΗ σωστή διατροφή παίζει καίριο ρόλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας καθώς συμβάλλει στην καλή υγεία της μητέρας και στην φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και του νεογνού. Η μεσογειακή διατροφή συνιστά πρότυπο μοντέλο διατροφής το οποίο παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναλύσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Επιμέρους στόχοι αφορούν την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο τα συστατικά της μεσογειακής διατροφής μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα υγείας τόσο της μητέρας (εγκύου και θηλάζουσας) όσο και του εμβρύου και του νεογνού. Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε αναζήτηση λέξεων-κλειδιών (Mediterranean diet, pregnancy, off spring, child health, lactation, breastfeeding) σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και επιλεγμένους ιστότοπους (PubΜed, Medline, Scopus και Google scholar), με σκοπό την εύρεση επιστημονικών μελετών που σχετίζονται με την μεσογειακή διατροφή στην εγκυμοσύνη και την γαλουχία. Περιελήφθησα νμελέτες που είναι γραμμένες στα αγγλικά και στα ελληνικά με ημερομηνία δημοσίευσης από το 2000 και μετά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή κατά την διάρκεια της κύησης μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στην εμφάνιση επιπλοκών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης, ο πρόωρος τοκετός, η προεκλαμψία και το χαμηλό βάρος γέννησης των νεογνών. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής των εγκύων έχει συσχετιστεί θετικά με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών, παχυσαρκίας και καρδιομεταβολικών νοσημάτων, στα παιδιά. Όσο αφορά την επίδραση της μεσογειακής διατροφής κατά τη γαλουχία, τομητρικόγάλατωνγυναικώνπουχαρακτηρίζονταναπόυψηλήπροσκόλλησηστημεσογειακήδιατροφή, ήταν πλούσιο σε λιπαρά οξέα με υψηλή αντιοξειδωτική δράση. Ημεσογειακήδιατροφήέχειθετικήεπίπτωσηστηνυγείατηςμητέραςκαιτουνεογνού, γεγονόςπουευνοείτηνυιοθέτησητουσυγκεκριμένουπρότυπουδιατροφήςωςπροληπτικόμέτρογιατηνεμφάνισηνοσημάτωνκατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.el
heal.abstractProper nutrition plays a key role during pregnancy and lactation as it contributes to the good health of the mother and to the normal development of the fetus and the newborn baby. The Mediterranean diet is a standard diet model that has multiple health benefits. The purpose of this study was to analyze the latest scientific data related to the effect of Mediterranean diet on pregnancy and lactation. Specific objectives are to present how the ingredients of the Mediterranean diet can affect the health levels of both the mother (pregnant and lactating) and the fetus For the literature review, keywords (Mediterranean diet, pregnancy, offspring, child health, lactation, breastfeeding) were searched in electronic databases and selected sites (PubMed, Medline, Scopus and Google scholar), in order to find scientific studies related to the Mediterranean diet in pregnancy and lactation. Studies in English and Greek with publication date from 2000 and onwards were included. The results showed that adherence to the Mediterranean diet during pregnancy can be protective against the occurrence of complications such as gestational diabetes mellitus, preterm birth, preeclampsia and low birth weight of the neonates. At the same time, adoption of Mediterranean diet of pregnant women has been positively associated with reduced risk of allergies, obesity and cardiovascular diseases in children. Concerning the effect of the Mediterranean diet during lactation, women’s breast milk who were highly adherent to the Mediterranean diet, was rich in fatty acids with high antioxidant activity. Mediterranean diet has a positive impact on maternal and newborn health, which favors the adoption of this standard diet as a preventive measure for the emergence of diseases during a person's life.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΜεσογειακή Διατροφή στην εγκυμοσύνη και την γαλουχία.el
heal.titleMediterranean diet in pregnancy and lactation.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμεσογειακή διατροφή, εγκυμοσύνη, μητρικό γάλα, γαλουχία, θηλασμόςel
heal.keywordmediterranean diet, pregnancy, offspring, child health, lactation, breastfeedingen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣφακιανάκη, Ειρήνηel
heal.advisorNameSfakianaki, Eirinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record