Show simple item record

Development of M2M protocol for AD HOC networks in swarm operations.

Dublin Core metadata

dc.creatorΤσιχλάκης, Βασίλειοςel
dc.creatorTsichlakis, Vasileiosen
dc.date.accessioned2021-05-24T07:57:44Z
dc.date.available2021-05-24T07:57:44Z
dc.date.issued2021-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9900
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρούμε να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα δύο ή περισσοτέρων αυτοκινούμενων οχημάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου WSN σε τοπολογία πλέγματος και επεξεργάζονται δεδομένα. Αυτά παράγουν χρήσιμη πληροφορία χρησιμοποιώντας μικροελεγκτές τύπου “Arduino” και διάφορους αισθητήρες . Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα τους και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα συγχρονισμού τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή δεδομένων, είναι αναγκαία η χρήση καταλλήλων αισθητήρων, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν με την απαραίτητη πληροφορία τα συστήματα που τα έχουν ανάγκη. Αξιοποιώντας τα κοινοποιημένα δεδομένα, μας δίνεται η δυνατότητα της δημιουργίας αλγορίθμων αποφυγής εμποδίων. Το εν λόγω σύστημα κάνει χρήση και των δύο προαναφερθεισών δυνατοτήτων, αξιοποιώντας έναν αλγόριθμο ο οποίος συνδυάζει συγχρονισμό κινήσεων με αποφυγή εμποδίων. Προκειμένου να δουλέψουν όλα αυτά θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας τύπου M2M (Μηχανής-σε-μηχανή). Αυτό το σύστημα είναι κατά βάση ένα multi robot system με στοιχεία από Swarm Robotics, τεχνολογίες που θα αναλυθούν στο παρόν έγγραφο. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, το μικρό μέγεθος και η αντικαταστασιμότητα τους. Γεγονός που κάνει τους ειδικούς, σε συνδυασμό με το Internet of Things, να πιστεύουν ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών θα γίνεται όλο και πιο συχνή.el
dc.description.abstractIn the present dissertation we attempt to study and implement a system of two or more motor vehicles, which are interconnected via a WSN network in a grid topology and process data. They generate useful information using Arduino microcontrollers and various sensors. This allows the exchange of data between them and consequently the possibility of their synchronization. In order to achieve data production, it is necessary to use appropriate sensors, which will supply the necessary information to the systems that need them. Utilizing the reported data, we are given the opportunity to create obstacle avoidance algorithms. This system makes use of both of the aforementioned features, utilizing an algorithm that combines motion synchronization with obstacle avoidance. In order for all this to work, an M2M (Machine-to-Machine) communication protocol will need to be created. This system is basically a multi robot system with elements from Swarm Robotics, technologies that will be analyzed in this document. Some of the advantages of these applications are their low production costs, small size and replaceability. Which makes experts, in conjunction with the Internet of Things, believe that the use of these technologies will become more and more commonen
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑνάπτυξη πρωτοκόλλου Μ2Μ για AD HOC δίκτυα σε λειτουργία σμήνους.el
dc.titleDevelopment of M2M protocol for AD HOC networks in swarm operations.en

healMeta

heal.creatorNameΤσιχλάκης, Βασίλειοςel
heal.creatorNameTsichlakis, Vasileiosen
heal.publicationDate2021-05-24
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9900
heal.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρούμε να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα δύο ή περισσοτέρων αυτοκινούμενων οχημάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου WSN σε τοπολογία πλέγματος και επεξεργάζονται δεδομένα. Αυτά παράγουν χρήσιμη πληροφορία χρησιμοποιώντας μικροελεγκτές τύπου “Arduino” και διάφορους αισθητήρες . Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα τους και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα συγχρονισμού τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή δεδομένων, είναι αναγκαία η χρήση καταλλήλων αισθητήρων, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν με την απαραίτητη πληροφορία τα συστήματα που τα έχουν ανάγκη. Αξιοποιώντας τα κοινοποιημένα δεδομένα, μας δίνεται η δυνατότητα της δημιουργίας αλγορίθμων αποφυγής εμποδίων. Το εν λόγω σύστημα κάνει χρήση και των δύο προαναφερθεισών δυνατοτήτων, αξιοποιώντας έναν αλγόριθμο ο οποίος συνδυάζει συγχρονισμό κινήσεων με αποφυγή εμποδίων. Προκειμένου να δουλέψουν όλα αυτά θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας τύπου M2M (Μηχανής-σε-μηχανή). Αυτό το σύστημα είναι κατά βάση ένα multi robot system με στοιχεία από Swarm Robotics, τεχνολογίες που θα αναλυθούν στο παρόν έγγραφο. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, το μικρό μέγεθος και η αντικαταστασιμότητα τους. Γεγονός που κάνει τους ειδικούς, σε συνδυασμό με το Internet of Things, να πιστεύουν ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών θα γίνεται όλο και πιο συχνή.el
heal.abstractIn the present dissertation we attempt to study and implement a system of two or more motor vehicles, which are interconnected via a WSN network in a grid topology and process data. They generate useful information using Arduino microcontrollers and various sensors. This allows the exchange of data between them and consequently the possibility of their synchronization. In order to achieve data production, it is necessary to use appropriate sensors, which will supply the necessary information to the systems that need them. Utilizing the reported data, we are given the opportunity to create obstacle avoidance algorithms. This system makes use of both of the aforementioned features, utilizing an algorithm that combines motion synchronization with obstacle avoidance. In order for all this to work, an M2M (Machine-to-Machine) communication protocol will need to be created. This system is basically a multi robot system with elements from Swarm Robotics, technologies that will be analyzed in this document. Some of the advantages of these applications are their low production costs, small size and replaceability. Which makes experts, in conjunction with the Internet of Things, believe that the use of these technologies will become more and more commonen
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titleΑνάπτυξη πρωτοκόλλου Μ2Μ για AD HOC δίκτυα σε λειτουργία σμήνους.el
heal.titleDevelopment of M2M protocol for AD HOC networks in swarm operations.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπρωτόκολλο, arduino, M2M επικοινωνίες, ρομποτικό σμήνοςel
heal.keywordprotocol, arduino, M2M communications, swarm roboticsen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Σπυρίδωνel
heal.advisorNamePanagiotakis, Spyridonen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States