Εμφάνιση απλής εγγραφής

Obesity reasoning and adherence to Mediterranean diet: Investigation through questionnaires.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔημουλά, Παρασκευήel
dc.creatorΔουμάνη, Σταματίναel
dc.creatorDimoula, Paraskefien
dc.creatorDoumani, Stamatinaen
dc.date.accessioned2021-06-17T07:34:01Z
dc.date.available2021-06-17T07:34:01Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9915
dc.description.abstractΠρώτον, η καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών και η συσχέτισή τους με την παχυσαρκία, ούτως ώστε να εκτιμηθούν τα αίτια που συμβάλλουν σε αυτήν. Δεύτερον, η εκτίμηση – με τη χρήση του Mediterranean Diet Score – του βαθμού στον οποίο ο συνήθης τρόπος διατροφής των παχύσαρκων σχετίζεται με το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Το τελικό δείγμα της έρευνας, αποτελούνταν από 179 άτομα, άντρες και γυναίκες, ηλικίας 18 έως 65 ετών, φυσιολογικού βάρους ή παχύσαρκα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά σε δυο ερωτηματολόγια, ανώνυμα και πλήρως εμπιστευτικά. Το πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν γενικού περιεχομένου, ενώ το δεύτερο ήταν συχνότητας κατανάλωσης τροφιμών και αφορούσε τη συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή, με τη χρήση του δείκτη Μεσογειακής διατροφής. Η ηλικία, η επαγγελματική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης, το κάπνισμα, το άγχος, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα και ο καθιστικός τρόπος ζωής συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την παχυσαρκία. Το φύλο και η κοινωνική τάξη, δεν συσχετίστηκαν. Όσον αφορά τη Μεσογειακή διατροφή, η κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών, λαχανικών, οσπρίων, κόκκινου κρέατος και των προϊόντων του, πουλερικών και αλκοολούχων ποτών, συσχετίστηκε με την παχυσαρκία. Αντίθετα, η κατανάλωση πατάτας, φρούτων, ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων και η χρήση ελαιολάδου στο μαγείρεμα δεν συσχετίστηκε με την παχυσαρκία. Γενικά, η μέτρια συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε σημαντικά με την παχυσαρκία. Από την εργασία προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, όμως, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την επαλήθευση των αιτιών που συμβάλλουν στην παχυσαρκία και για τη συμμόρφωση των παχύσαρκων στη Μεσογειακή διατροφή.el
dc.description.abstractFirstly, the recording of different characteristics and their correlation with obesity, in order to assess the causes that contribute to it. Secondly, the assessment – by using the Mediterranean Diet Score – of the extent to which the standard diet of obese people is related to the Mediterranean dietary pattern. The final sample of the investigation included 179 individuals, men and women, aged 18 to 65 years, normal weight or obese. Participants were asked to respond electronically to two questionnaires, anonymously and completely confidentially. The first was a general questionnaire, while the second was about the frequency of food consumption and concerned adherence to Mediterranean diet, by using the Mediterranean diet index. Age, occupational status, marital status, level of education, smoking, anxiety, low physical activity and sedentary lifestyle were statistically associated with obesity, while gender and social class weren’t. As for the Mediterranean diet, the consumption of unprocessed cereals, vegetables, legumes, red meat and its products, poultry and spirits, was associated with obesity, while the consumption of potatoes, fruits, fish, dairy products and the use of olive oil in cooking wasn’t. In general, moderate adherence to Mediterranean diet was significantly associated with obesity. Further research is needed to verify the causes that contribute to obesity and for the adherence of obese people to Mediterranean diet.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΑιτιολογία παχυσαρκίας και συμμόρφωση στη Μεσογειακού τύπου διατροφή: Διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίων.el
dc.titleObesity reasoning and adherence to Mediterranean diet: Investigation through questionnaires.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔημουλά, Παρασκευήel
heal.creatorNameΔουμάνη, Σταματίναel
heal.creatorNameDimoula, Paraskefien
heal.creatorNameDoumani, Stamatinaen
heal.publicationDate2021-06-17
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9915
heal.abstractΠρώτον, η καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών και η συσχέτισή τους με την παχυσαρκία, ούτως ώστε να εκτιμηθούν τα αίτια που συμβάλλουν σε αυτήν. Δεύτερον, η εκτίμηση – με τη χρήση του Mediterranean Diet Score – του βαθμού στον οποίο ο συνήθης τρόπος διατροφής των παχύσαρκων σχετίζεται με το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Το τελικό δείγμα της έρευνας, αποτελούνταν από 179 άτομα, άντρες και γυναίκες, ηλικίας 18 έως 65 ετών, φυσιολογικού βάρους ή παχύσαρκα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά σε δυο ερωτηματολόγια, ανώνυμα και πλήρως εμπιστευτικά. Το πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν γενικού περιεχομένου, ενώ το δεύτερο ήταν συχνότητας κατανάλωσης τροφιμών και αφορούσε τη συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή, με τη χρήση του δείκτη Μεσογειακής διατροφής. Η ηλικία, η επαγγελματική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης, το κάπνισμα, το άγχος, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα και ο καθιστικός τρόπος ζωής συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την παχυσαρκία. Το φύλο και η κοινωνική τάξη, δεν συσχετίστηκαν. Όσον αφορά τη Μεσογειακή διατροφή, η κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών, λαχανικών, οσπρίων, κόκκινου κρέατος και των προϊόντων του, πουλερικών και αλκοολούχων ποτών, συσχετίστηκε με την παχυσαρκία. Αντίθετα, η κατανάλωση πατάτας, φρούτων, ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων και η χρήση ελαιολάδου στο μαγείρεμα δεν συσχετίστηκε με την παχυσαρκία. Γενικά, η μέτρια συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε σημαντικά με την παχυσαρκία. Από την εργασία προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, όμως, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την επαλήθευση των αιτιών που συμβάλλουν στην παχυσαρκία και για τη συμμόρφωση των παχύσαρκων στη Μεσογειακή διατροφή.el
heal.abstractFirstly, the recording of different characteristics and their correlation with obesity, in order to assess the causes that contribute to it. Secondly, the assessment – by using the Mediterranean Diet Score – of the extent to which the standard diet of obese people is related to the Mediterranean dietary pattern. The final sample of the investigation included 179 individuals, men and women, aged 18 to 65 years, normal weight or obese. Participants were asked to respond electronically to two questionnaires, anonymously and completely confidentially. The first was a general questionnaire, while the second was about the frequency of food consumption and concerned adherence to Mediterranean diet, by using the Mediterranean diet index. Age, occupational status, marital status, level of education, smoking, anxiety, low physical activity and sedentary lifestyle were statistically associated with obesity, while gender and social class weren’t. As for the Mediterranean diet, the consumption of unprocessed cereals, vegetables, legumes, red meat and its products, poultry and spirits, was associated with obesity, while the consumption of potatoes, fruits, fish, dairy products and the use of olive oil in cooking wasn’t. In general, moderate adherence to Mediterranean diet was significantly associated with obesity. Further research is needed to verify the causes that contribute to obesity and for the adherence of obese people to Mediterranean diet.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΑιτιολογία παχυσαρκίας και συμμόρφωση στη Μεσογειακού τύπου διατροφή: Διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίων.el
heal.titleObesity reasoning and adherence to Mediterranean diet: Investigation through questionnaires.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπαχυσαρκία, αίτια, μεσογειακή διατροφή, συμμόρφωση.el
heal.keywordobesity, causes, mediterranean diet, adherence.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣφακιανάκη, Ειρήνηel
heal.advisorNameSfakianaki, Eirinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής