Εμφάνιση απλής εγγραφής

The evaluation of postoperative treatment of patients after knee arthroplasty.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜπελαδάκη, Αικατερίνη - Κωνσταντίναel
dc.creatorΤζαγκαράκη, Μαρίαel
dc.creatorΧαραλάμπους, Ανδρέαςel
dc.creatorBeladaki, Aikaterini - Konstantinaen
dc.creatorTzagkaraki, Mariaen
dc.creatorCharalampous, Andreasen
dc.date.accessioned2021-07-09T08:12:21Z
dc.date.available2021-07-09T08:12:21Z
dc.date.issued2021-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9951
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η άρθρωση του γονάτου είναι μία από τις ισχυρότερες αρθρώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Η αρθροπλαστική γονάτου αποτελεί μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του γονάτου προκειμένου να ανακουφίσει από τον πόνο και να επιτρέψει στο άτομο στις καθημερινές δραστηριότητές του. Σκοπός: Η αξιολόγηση της μετεγχειρητικής θεραπείας των ασθενών έπειτα από αρθροπλαστική γονάτου . Υλικό & Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία SF-36, PASE, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία, το οποίο κατασκευάστηκε από τους ερευνητές. Ο πληθυσμός ανερχόταν στα 70 άτομα, με κριτήριο να είναι έως 75 ετών. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη από 10/11/2019 μέχρι τις 6/4/2020. Το είδος της μελέτης ήταν προοπτική. Αποτελέσματα: Από την έρευνα προέκυψε ότι η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων ήταν καλύτερη πριν από το χειρουργείο σε σχέση με τις άλλες δύο φάσεις. Στην συνέχεια προκύπτει ότι είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής πριν το χειρουργείο σε σχέση με ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, ότι ασθενείς είχαν καλύτερη φυσική δραστηριότητα τρεις μήνες μετά το χειρουργείο σε σχέση με τις άλλες δύο φάσεις. Έπειτα προκύπτει ότι είχαν καλύτερη φυσική δραστηριότητα πριν το χειρουργείο σε σχέση με ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας τη μελέτη, οι δείκτες του φύλου για τη Σωματική Λειτουργία (PF), τον Σωματικό Ρόλο (RP), το Σωματικό Πόνο (BP), τη Ψυχική Υγεία (ΜΗ), τον Συναισθηματικό (RE) και τον Κοινωνικό Ρόλο (SF) συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις τιμών (αρνητική σχέση, μέτρια θετική σχέση κ.α.).el
dc.description.abstractIntroduction: The knee joint is one of the strongest joints in the human body. Knee arthroplasty is a knee replacement surgery to relieve pain and allow the person to return to their daily activities. Purpose: The evaluation of postoperative treatment of patients after knee arthroplasty. Material & Method: In the present study the research tools that had been used were the SF-36, the PASE, and a demographics questionnaire, which had been constructed by the authors. The population was 70 people up to 75 years old. This study was conducted from 10/11/2019 until6/4/2020.The type of study was perspective. Results: The research showed that the quality of life of the participants was better before the surgery compared to the other two phases. Then it turns out that they had a better quality of life before surgery than a month after surgery. Also, those patients had better physical activity three months after surgery compared to the other two phases. Then it turns out that they had better physical activity before surgery than a month after surgery. Conclusion: Completing the study, gender indicators for Body Function (PF), Body Role (RP), Body Pain (BP), Mental Health (NH), Emotional (RE) and Social Role (SF) ) are related to each other by different value relationships (negative relationship, moderate positive relationship, etc.).en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ αξιολόγηση της μετεγχειρητικής αποθεραπείας των ασθενών με αρθροπλαστική γόνατος.el
dc.titleThe evaluation of postoperative treatment of patients after knee arthroplasty.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜπελαδάκη, Αικατερίνη - Κωνσταντίναel
heal.creatorNameΤζαγκαράκη, Μαρίαel
heal.creatorNameΧαραλάμπους, Ανδρέαςel
heal.creatorNameBeladaki, Aikaterini - Konstantinaen
heal.creatorNameTzagkaraki, Mariaen
heal.creatorNameCharalampous, Andreasen
heal.publicationDate2021-07-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9951
heal.abstractΕισαγωγή: Η άρθρωση του γονάτου είναι μία από τις ισχυρότερες αρθρώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Η αρθροπλαστική γονάτου αποτελεί μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του γονάτου προκειμένου να ανακουφίσει από τον πόνο και να επιτρέψει στο άτομο στις καθημερινές δραστηριότητές του. Σκοπός: Η αξιολόγηση της μετεγχειρητικής θεραπείας των ασθενών έπειτα από αρθροπλαστική γονάτου . Υλικό & Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία SF-36, PASE, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία, το οποίο κατασκευάστηκε από τους ερευνητές. Ο πληθυσμός ανερχόταν στα 70 άτομα, με κριτήριο να είναι έως 75 ετών. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη από 10/11/2019 μέχρι τις 6/4/2020. Το είδος της μελέτης ήταν προοπτική. Αποτελέσματα: Από την έρευνα προέκυψε ότι η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων ήταν καλύτερη πριν από το χειρουργείο σε σχέση με τις άλλες δύο φάσεις. Στην συνέχεια προκύπτει ότι είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής πριν το χειρουργείο σε σχέση με ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, ότι ασθενείς είχαν καλύτερη φυσική δραστηριότητα τρεις μήνες μετά το χειρουργείο σε σχέση με τις άλλες δύο φάσεις. Έπειτα προκύπτει ότι είχαν καλύτερη φυσική δραστηριότητα πριν το χειρουργείο σε σχέση με ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας τη μελέτη, οι δείκτες του φύλου για τη Σωματική Λειτουργία (PF), τον Σωματικό Ρόλο (RP), το Σωματικό Πόνο (BP), τη Ψυχική Υγεία (ΜΗ), τον Συναισθηματικό (RE) και τον Κοινωνικό Ρόλο (SF) συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις τιμών (αρνητική σχέση, μέτρια θετική σχέση κ.α.).el
heal.abstractIntroduction: The knee joint is one of the strongest joints in the human body. Knee arthroplasty is a knee replacement surgery to relieve pain and allow the person to return to their daily activities. Purpose: The evaluation of postoperative treatment of patients after knee arthroplasty. Material & Method: In the present study the research tools that had been used were the SF-36, the PASE, and a demographics questionnaire, which had been constructed by the authors. The population was 70 people up to 75 years old. This study was conducted from 10/11/2019 until6/4/2020.The type of study was perspective. Results: The research showed that the quality of life of the participants was better before the surgery compared to the other two phases. Then it turns out that they had a better quality of life before surgery than a month after surgery. Also, those patients had better physical activity three months after surgery compared to the other two phases. Then it turns out that they had better physical activity before surgery than a month after surgery. Conclusion: Completing the study, gender indicators for Body Function (PF), Body Role (RP), Body Pain (BP), Mental Health (NH), Emotional (RE) and Social Role (SF) ) are related to each other by different value relationships (negative relationship, moderate positive relationship, etc.).en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΗ αξιολόγηση της μετεγχειρητικής αποθεραπείας των ασθενών με αρθροπλαστική γόνατος.el
heal.titleThe evaluation of postoperative treatment of patients after knee arthroplasty.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαρθροπλαστική γονάτου, ποιότητα ζωής, αποκατάσταση, οστεοαρθρίτιδαel
heal.keywordknee arthroplasty, quality of life, rehabilitation, osteoarthritisen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΖωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameZografakis-Sfakianakis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States