• Η επίδραση των δεικτών περιβαλλοντικής κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και την Αμερική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζανιδάκης, Νικόλαος; Ταταρίδης, Θεόδωρος; Χρηστάτος, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται στους δείκτες , περιβαλλοντικής , κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης ή ESG . Η μορφή που έχουν αποκτήσει οι σύγχρονες κεφαλαιαγορές , αλλά και η ανάγκη για αποδοτικές επενδύσεις , ...
 • Η επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κόκκινου, Γαρυφαλιά; Πολιτάκη, Ελευθερία; Πολιτάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-04-25
  Βασικός στόχος στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη των διάφορων μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι επιβίωσής τους εν μέσω οικονομικής κρίσης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε εκτενώς ...
 • Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Eλλάδα

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παλάσση, Αθανασία; Ροδιτάκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-03-22
  Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές οι οποίες έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού επιχειρηματικού τοπίου που έχει ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους ...
 • Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πηγουνάκη, Βαρβάρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-08-2012
  Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή των Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι συνέπειες της εφαρμογής τους στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στις οικονομικές τους καταστάσεις. Για να μπορέσουμε όμως να κατανοήσουμε τα Διεθνή ...
 • Η ιστορία της λογιστικής στην Ευρώπη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βλασσάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-09-2013
  Οι διαφορές στους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες έχουν προκαλέσει συστήματα λογιστικής ανά τον κόσμο ώστε να εξελιχθεί με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα αυτό που αναφέρεται συνήθως ως «ποικιλομορφία ...
 • Η σημασία της χρηματοοικονομικής ρευστότητας στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιαννακάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-08-2013
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της χρηματοοικονομικής ρευστότητας των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και των παραγόντων που επηρεάζουν την τελική διαμόρφωσή της. Η διαμόρφωση της ρευστότητας ...
 • Η σημασία των αριθμοδεικτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Δέσποινα; Καλτσίδη, Ολυμπία; Σαμιωτάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξηγεί τον ορισμό των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αναλύει τη χρήση και την ιδιότητα της καθε μιας για τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους. Στη συνέχεια εμβαθύνουμε ...
 • Η σπουδαιότητα των λεκτικών πληροφοριών στις αποφάσεις του επενδυτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιγνού, Μαρία; Ματραπάζη, Μαρσέλα; Φορτετσανάκης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2014
  Στην πτυχιακή αυτή γίνεται μια παρουσίαση των λεκτικών πληροφοριών και της σημαντικότητας τους πρώτων, και δεύτερων πραγματοποιείται μια έρευνα-συγκριτική μελέτη πάνω στις πληροφορίες αυτές εξετάζοντας κάποια στοιχεία ...
 • Η στρατηγική που ακολούθησε η εταιρία Apple προς την κορυφή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλογιαννάκης-Κάραλης, Στυλιανός; Κομνηνός, Παναγιώτης-Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-26
  Στην πτυχιακή μας εργασία με τη βοήθεια σχεδιαγραμμάτων , αριθμοδεικτών και γεγονότων περιγράφουμε την πορεία την οποία η τρομερά επιτυχής εταιρία ηλεκτρονικών APPLE διέγραψε ώστε να φτάσει στην κορυφή της προτίμησης και ...
 • Η στρατηγική των επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κονιός, Κωνσταντίνος; Γεργεριτάκης, Ελευθέριος; Σκουλάς, Κωνσταντίνος-Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-12-2013
  Η στρατηγική ως σχέδιο δράσης αποτελεί μια συνειδητή και ηθελημένη ενέργεια, έχει εφαρμογές σε πολλές περιπτώσεις όπως στην πολιτική, στην οικονομία, στο εμπόριο, στην τεχνολογία. Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει το ...
 • Η φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή στην Ελλάδα. Επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη του φαινομένου της παραοικονομίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θεοχαράκη, Παρασκευή; Μαργκίνι, Εντριτ; Νικολακάκη, Χριστιάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-09
  Στην πρώτη ενότητα της παρούσας διατριβής θα εξεταστεί ο σκοπός της έρευνας που είναι να μελετηθούν οι έννοιες της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγή και της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει μια γενικότερη ...
 • Η χρησιμοποίηση του πρότυπου GRI στην επίδοση των εταιριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δεμένεγα, Αθανασία; Μαστρογιόγλου, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2015
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της χρήσης του προτύπου GRI σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Αφού εξετασθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του εν λόγω ...
 • Κρυπτονομίσματα: λογιστικός χειρισμός και οι προκλήσεις της τεχνολογίας blockchain στον τουριστικό τομέα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Σαρτζετάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
  Την τελευταία δεκαετία τα κρυπτονομίσματα έχουν δημιουργήσει μια νέα μορφή επένδυσης και εμπορίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όχι ...
 • Ο εσωτερικός έλεγχος και η εταιρική διακυβέρνηση σε περίοδο κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μιχελάκη, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2015
  Η παρούσα εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μου για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, και θεωρώ ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μου στον κλάδο. ...
 • Ο θεσμός του franchising στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κανδυλάκης, Ιωάννης; Σταυριδάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2012
  Το πλάνο που θα ακολουθήσουμε στην εργασία μας θα αποτελείται από τρία μέρη. Το κάθε μέρος θα αποτελείται από κάποια κεφάλαια στα οποία θα εξηγήσουμε τον θεσμό του franchising στην Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε ...
 • Ο ρόλος του ποιοτικού ελέγχου στην ελεγκτική διαδικασία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ανδριτσάκος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2015
  Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι να εισάγει κάποιον στη βασική φιλοσοφία και θεωρία της Ελεγκτικής διαδικασίας μέσω του Ποιοτικού Ελέγχου, από την πρακτική διαδικασία και εφαρμογή τους μέχρι και την σύνταξη της ...
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και η λογιστική τήρησή του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιονάκη, Μαρία; Μαρινάγη, Σωτηρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-04-2015
  Η εποχή η οποία διανύουμε συμβαδίζει με την πολυπλοκότητα των αγορών και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της αγοράς. Επηρεασμένος είναι και ο κλάδος της Λογιστικής , με αποτέλεσμα ένας σύγχρονος ...
 • Οι λογιστικές απαιτήσεις των start-up επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Καστρινάκη, Ευφροσύνη; Περτσέλη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-07
  Η εκκίνηση μιας επιχείρησης απαιτεί συχνά από τους επιχειρηματίες να κατανοούν και να ολοκληρώνουν μια ποικιλία επιχειρηματικών λειτουργιών. Μια σημαντική επιχειρηματική λειτουργία κατά την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης ...
 • Οι οικονομικές καταστάσεις και οι αλλαγές που υπεισέρχονται στην σύνταξη αυτών, με την εφαρμογή των ifrs στις ελληνικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σπανού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-11-2011
  Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το πλήρες άνοιγμα των εθνικών αγορών καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή ομοιόμορφων λογιστικών προτύπων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η κρίση που ταλανίζει τις ...
 • Οι οικονομικές καταστάσεις και οι αλλαγές που υπεισέρχονται στην σύνταξη αυτών, με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) στις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαβαλάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη διεθνή λογιστική και επιχειρηματική κοινότητα. Για το ...