Εμφάνιση απλής εγγραφής

Design and construction of an electrolysis unit for hydrogen production.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑτσάς, Αντώνιοςel
dc.creatorAtsas, Antoniosen
dc.creatorΛιανουδάκης, Μιχαήλel
dc.creatorLianoudakis, Michailen
dc.date.accessioned2021-11-01T15:14:40Z
dc.date.available2021-11-01T15:14:40Z
dc.date.issued2021-11-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10088
dc.description.abstractΗ εργασία αναλύει πώς αυτό μπορεί να αλλάξει με την χρήση της Ηλεκτρόλυσης, μιας μεθόδου διαχωρισμού του υδρογόνου με σκοπό την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής ή θερμικής), για την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ., φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αναλύονται επίσης τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά και η κατασκευή μιας δεξαμενής ηλεκτρόλυσης με απλά και εναλλακτικά υλικά, καθώς και η ανάλυση του κόστους που θα προκύψει από την κάθε κατασκευή. Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες όπου περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του κάθε σταδίου έως την παραγωγή, ο τρόπος χρήσης καθώς και θέματα ασφάλειας του χρήστη σχετικά με την αποφυγή τραυματισμού, αλλά δεδομένα σχετικά την ορθή κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος. Τέλος, γίνεται μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που εξάγονται από την λειτουργία της μονάδας ηλεκτρόλυσης.el
dc.description.abstractThis Thesis analyzes how this can be changed by using a hydrogen generating technology, through “Electrolysis” where the hydrogen that was split from the compound is the chemical energy that is to be converted into electrical energy or thermal energy with the use of Renewable Energy Sources, for example, photovoltaic modules for the electron supply. The paper decomposes the materials that can be used in such a project but also find alternative materials to replace them, as well as the cost analysis that will result from each construction. Next, information will be provided that will describe the mode of operation of each stage to production, as well as the use of such a system; but most importantly information is provided about the safety of the user to avoid injury and the proper construction of such a production system. Finally, an evaluation of the data extracted by the use of the electrolysis unit is given.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΜελέτη και κατασκευή μονάδας ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου.el
dc.titleDesign and construction of an electrolysis unit for hydrogen production.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑτσάς, Αντώνιοςel
heal.creatorNameAtsas, Antoniosen
heal.creatorNameΛιανουδάκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameLianoudakis, Michailen
heal.publicationDate2021-11-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10088
heal.abstractΗ εργασία αναλύει πώς αυτό μπορεί να αλλάξει με την χρήση της Ηλεκτρόλυσης, μιας μεθόδου διαχωρισμού του υδρογόνου με σκοπό την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής ή θερμικής), για την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ., φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αναλύονται επίσης τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά και η κατασκευή μιας δεξαμενής ηλεκτρόλυσης με απλά και εναλλακτικά υλικά, καθώς και η ανάλυση του κόστους που θα προκύψει από την κάθε κατασκευή. Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες όπου περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του κάθε σταδίου έως την παραγωγή, ο τρόπος χρήσης καθώς και θέματα ασφάλειας του χρήστη σχετικά με την αποφυγή τραυματισμού, αλλά δεδομένα σχετικά την ορθή κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος. Τέλος, γίνεται μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που εξάγονται από την λειτουργία της μονάδας ηλεκτρόλυσης.el
heal.abstractThis Thesis analyzes how this can be changed by using a hydrogen generating technology, through “Electrolysis” where the hydrogen that was split from the compound is the chemical energy that is to be converted into electrical energy or thermal energy with the use of Renewable Energy Sources, for example, photovoltaic modules for the electron supply. The paper decomposes the materials that can be used in such a project but also find alternative materials to replace them, as well as the cost analysis that will result from each construction. Next, information will be provided that will describe the mode of operation of each stage to production, as well as the use of such a system; but most importantly information is provided about the safety of the user to avoid injury and the proper construction of such a production system. Finally, an evaluation of the data extracted by the use of the electrolysis unit is given.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΜελέτη και κατασκευή μονάδας ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου.el
heal.titleDesign and construction of an electrolysis unit for hydrogen production.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεναλλακτικές μορφές ενέργειας, δεξαμενή ηλεκτρόλυσης,παραγωγή ενέργειαςel
heal.keywordalternative forms, energy , electrolysisen
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής